Dziś, 25 lutego 2018 roku, odbyło się przyjęcie przez naszych kleryków posług lektoratu i akolitatu.

Nowymi lektorami zostali Godfred Koranteng, Isaac Anim-Addo Kwame oraz Arkadiusz Kosznik. Zadaniem i zarazem zaszczytem lektorów jest głoszenie Słowa Bożego podczas Mszy Świętej (za wyjątkiem Ewangelii, która zarezerwowana jest dla diakonów i prezbiterów) oraz podawanie intencji modlitwy powszechnej.

Akolitami ustanowiono dziś Jana Biernata i Macieja Szumilaka. Akolita ma za zadanie służyć przy ołtarzu, przygotowywać naczynia liturgicznie i – co stanowi dla niego największą radość i zaszczyt – udzielać Komunii Świętej oraz w szczególnych sytuacjach wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji.

Do przyjęcia posług, podczas dwudniowego skupienia, przygotował kleryków o. Firmin Azalekor Kossi SVD, misjonarz werbista pochodzący z Togo. W imieniu Kościoła wprowadził ich zaś w posługi prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego o. Eryk Koppa SVD.

Nowo ustanowionych lektorów i akolitów powierzamy Państwa modlitwom!

 

Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia