Ojcowie A. Michałek, S. Wargacki i H. D’Souza podczas skupienia w Pieniężnie. Fot. J. Glinka

Skupienie kwartalne to powszechna w domach werbistowskich forma permanentnej formacji zakonno-misyjnej. Co robimy w weekend skupienia? Wyciszamy się wewnętrznie, spotykamy się na modlitwie brewiarzowej i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słuchamy konferencji ascetycznej. Co jest celem skupienia? Modlitwa, refleksja nad naszą działalnością, dzielenie się doświadczeniem duchowym, dydaktycznym i duszpasterskim. Poszukujemy odpowiedzi na bieżące wyzwania Kościoła.

Jakość skupienia w wielkiej mierze zależy od animatora spotkania. Zwykle jest to osoba duchowna, ale to nie jest warunek sine qua non; najważniejsze, aby nasz nauczyciel był w jedności z Kościołem powszechnym i rozumiał werbistowski charyzmat.

Listopadowe skupienie w Misyjnym Seminarium w Pieniężnie przeprowadził o. dr Stanisław Wargacki SVD, wieloletni misjonarz w Papui Nowej Gwinei, aktualnie wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Intercultural Communication). Kto nie słyszał barwnych opowieści o. Stanisława o perypetiach misjonarza w Oceanii – ten wiele stracił.

Temat pieniężnieńskiego skupienia: Duchowość na drugą połowę życia okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Nasza wspólnota oczekiwała dobrego słowa na dziś, kiedy łatwiej przychodzi nam czynić bilans… niż tworzyć ambitny plan na przyszłość. Dlatego też polecamy integralny tekst konferencji o. Stanisława Wargackiego.

Adam Michałek SVD

 

  Konferencja 1 – Duchowość na drugą połowę życia (cz. I)

  Konferencja 2 – Duchowość na drugą połowę życia (cz. II)