W dniach 11-12 listopada 2023 roku w powiecie braniewskim odbyły się uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Główne uroczystości miały miejsce 11 listopada w Braniewie. W tych dostojnych wydarzeniach Misyjne Seminarium w Pieniężnie reprezentował o. Jan Bocian SVD.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny. Eucharystię koncelebrowało pięciu kapłanów: ks. Leszek Galica, dziekan dekanatu braniewskiego i proboszcz parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie, ks. kpt. Sławomir Jarocki, proboszcz parafii wojskowej w Braniewie, ks. ppor. Paweł Roszyński, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu i kapelan WOT, o. Jan Kwiecień CSsR,  proboszcz parafii Św. Krzyża w Braniewie oraz o. Jan Bocian SVD. We Mszy świętej uczestniczyły delegacje władz państwowych i samorządowych oraz poczty sztandarowe służb mundurowych (w tym: policji, służby więziennej, straży pożarnej, wojska), szkół braniewskich oraz organizacji społecznych. Miejscowa 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej wystawiła Kompanię Honorową, a jej delegacji osobiście przewodniczył dowódca, gen. bryg. Sławomir Lidwa.

Po Mszy świętej przemaszerowano na Skwer Sybiraków, gdzie podniesiono na maszt polską flagę i odśpiewano hymn państwowy, po czym pod pomnikiem Orła Białego złożono wieńce i kwiaty. W imieniu Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie kwiaty złożył o. dr Jan Bocian SVD, ppor. rez. i kapelan na czas wojny. Następnie odczytano Apel Poległych, a Kompania Honorowa 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej oddała potrójną salwę honorową.

Powiatowe obchody Święta Odzyskania Niepodległości zakończone zostały akademią i poczęstunkiem przygotowanymi przez młodzież i nauczycieli szkół braniewskich. Ta część uroczystości zorganizowana została w Braniewskim Centrum Kultury.

Następnego dnia, tj. 12 listopada 2023 r., uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości zorganizowane zostały przez władze gminy Lelkowo. Również w tych uroczystościach uczestniczyły delegacje władz samorządowych oraz służb mundurowych – policji, straży pożarnej i wojska. Z pełnym ceremoniałem wojskowym ponownie wzięła w nich udział Kompania Honorowa 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, a delegacji wojskowej przewodniczył wspomniany gen. bryg. Sławomir Lidwa. Mszy świętej, odprawionej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, przewodniczył tamtejszy proboszcz, ks. Paweł Roszyński, a homilię wygłosił reprezentant Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie, o. Jan Bocian SVD.

Po Mszy świętej przemaszerowano na plac przed Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Lelkowie, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, apel poległych i potrójna salwa honorowa. Uroczystości zakończono w Gminnym Domu Kultury akademią przygotowaną przez nauczycieli i uczniów lelkowskiej szkoły oraz poczęstunkiem dla zaproszonych gości.

Tekst: J. Bocian
Fotografie: A. Wiśniewski – Starostwo Powiatowe w Braniewie

O. Jan Bocian SVD koncelebruje Mszę św. w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie

 

O. Jan Bocian SVD składa kwiaty przed Pomnikiem Orła Białego na Skwerze Sybiraków w Braniewie

 

O. Jan Bocian SVD salutuje przed Pomnikiem Orła Białego na Skwerze Sybiraków w Braniewie