W dniach 16-18 kwietnia 2024 r. odbył się po raz drugi zjazd sekretarzy ds. misji męskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Uczestnicy, którzy reprezentowali 16 jurysdykcji, spotkali się w klasztorze werbistów w Pieniężnie na Warmii. Wydarzenie zorganizowała Komisja Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ds. Misji i Kontaktów z Polonią.

Zjazd w dużej mierze miał charakter warsztatowy. Prezes Agencji Fundraisingowej Armiger, Szczepan Kasiński, przybliżył tajniki nowoczesnych i skutecznych sposobów pozyskiwania środków na działalność misyjną. Całodzienne szkolenie podzielił na cztery bloki: fundraising relacyjny, komunikacja i pozyskiwanie Darczyńców, kampanie zbiórkowe oraz obsługa Darczyńców. Na koniec dokonał ewaluacji misyjnych stron internetowych, niektórych zgromadzeń, których przedstawiciele uczestniczyli w zjeździe.

Spotkanie ze Szczepanem Kasińskim z Agencji Fundraisingowej Armiger (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Z kolei profesor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego UKSW Monika Przybysz mówiła o naturze i obecnych trendach w mediach społecznościowych. Było to punktem wyjścia do pokazania, w jaki sposób można wykorzystać te środki komunikacji w promowaniu misji.

Wybór miejsca na doroczny zjazd osób odpowiedzialnych za działalność misyjną w swoich zgromadzeniach zakonnych nie był przypadkowy. W klasztorze werbistów w Pieniężnie mieści się Misyjne Seminarium Duchowne, z którego wyjechało na wszystkie kontynenty ponad 600 misjonarzy. Tu też, na przestrzeni wielu lat, podejmowano szereg misyjnych inicjatyw o zasięgu ogólnokrajowym. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić rozbudowywane z dużym rozmachem Muzeum Misyjno-Etnograficzne, które może poszczycić się największą kolekcją tego typu w Polsce. Jego ponowne otwarcie zaplanowane jest na jesień bieżącego roku.

Na koniec postanowiono, że kolejny zjazd sekretarzy misyjnych męskich zgromadzeń zakonnych odbędzie się w Licheniu w terminie 6–8 maja 2025 roku.

Andrzej Danilewicz SVD

Prof. Monika Przybysz (fot. Andrzej Danilewicz SVD)