Poświęcenie Siedziby UTW w Dobrym Mieście. Fot. Archiwum SVD

1 grudnia 2023 roku w Dobrym Mieście odbyła się uroczystość poświęcenia nowej siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Instytucja dydaktyczna skupia wokół siebie ponad stu Seniorów z gminy. Zwyczajną formą działalności UTW są spotkania, konferencje, debaty, wspólnie spędzony czas stwarzający możliwość formacji permanentnej Seniorów.

Na uroczystości poświęcenia nowej placówki obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich: Andrzej Abako – Starosta powiatowy, Małgorzata Gołębicka-Matusiak – przedstawicielka P. Marszałka Kuchcińskiego, Jarosław Kowalski – Burmistrz Dobrego Miasta, Andrzej Postk – Dyrektor OSiR.

Organizatorką UTW i całej uroczystości poświęcenia jego nowej siedziby była Prezes UTW, dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska, prof. UWM. Na jej osobiste zaproszenie poświęcenia dokonał o. Jan Bocian SVD z Misyjnego Seminarium w Pieniężnie.

Jan Bocian SVD