W środę i czwartek, 27 i 28 stycznia, udaliśmy się do Warszawy w ramach zajęć z Animacji Misyjnej i Duszpasterstwa Migrantów. Głównym celem tego wyjazdu było zapoznanie się ze specyfiką działalności centralnych instytucji Kościoła polskiego zajmujących się propagowaniem idei misyjnej, przygotowywaniem misjonarzy do wyjazdu i opieką nad migrantami.

Wizytę tę rozpoczęliśmy od zapoznania się z Ośrodkiem Migranta Fu Shenfu prowadzonym przez Misjonarzy Werbistów. Kolejnym celem na mapie naszego wyjazdu była siedziba Papieskich Dzieł Misyjnych, gdzie dowiedzieliśmy się o celach i zadaniach Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, Papieskiej Unii Misyjnej i Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła. Następnie udaliśmy się do Centrum Formacji Misyjnej, w którym mieszczą się również centrale Dzieła pomocy Misjonarzom ‚Ad Gentes’ i MIVA Polska. Wszystkie te spotkania i napotkani ludzie ukazały nam wielki entuzjazm, potrzebę i zakres działalności polskiego Kościoła w sprawach misyjnych i migracyjnych.

Nad organizacją tej wizyty czuwał o. Damian Cichy SVD, wykładowca Animacji Misyjnej i Duszpasterstwa Migrantów w naszym Seminarium, duszpasterz środowisk obcojęzycznych oraz konsultor przy Radzie Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa Pielgrzymów i Podróżujących. Serdecznie dziękujemy Mu za cały wkład wniesiony w przygotowanie i sprawny przebieg wszystkich spotkań. Wdzięczność naszą kierujemy również do wszystkich, którzy poświęcili nam swój czas w czasie prezentowania działalności wyżej wymienionych instytucji.

Zachęcamy także do wspomagania i propagowania idei pomocy misjom i misjonarzom. Jedną z jej form jest wysłanie SMS-a o treści MISJE na numer 72032 (koszt 2,46 zł).