Święty Wojciech, wielki Apostoł ziem pruskich, patronuje od początku Domu Misyjnemu w Pieniężnie. Według kalendarza liturgicznego 23 kwietnia to dzień jego męczeńskiej śmierci. Świętowanie w naszym domu rozpoczęliśmy już 20 kwietnia uczestnicząc w Sympozjum, na którym poruszane były zagadnienia „Katolickiej antropologii misyjnej”.

Tegoroczne Sympozjum, o temacie przewodnim „Katolicka antropologia misyjna”, miało miejsce w dniach 20-21 kwietnia. Przez te dwa dni przybyli prelegenci dzielili się swoimi przemyśleniami na wybrane tematy, które zostaną wydane w zbiorczym dziele przygotowywanym, jak i całe Sympozjum, przez O. Ludwika Fąsa SVD. Zwieńczeniem tego spotkania była uroczysta Eucharystia odpustowa ku czci Św. Wojciecha pod przewodnictwem Ojca Andrzeja Danilewicz, prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Po Niej oddaliśmy cześć relikwiom Św. Wojciecha.

Wszystkim prelegentom, gościom, organizatorom oraz uczestnikom dziękujemy za wspólne świętowanie i obecność. Wdzięczność swą kierujemy również do tych, którzy łączyli się z nami duchowo. Niech Św. Wojciech wyprasza nam apostolski zapał w głoszeniu Chrystusa Zmartwychwstałego!

Marcin Domański SVD