Kończący się właśnie Tydzień Misyjny, w którym Kościół zaprasza nas do większego zaangażowania w sprawy misji obfitował w naszym Domu w ważne i doniosłe wydarzenia. Sobota, 24 października, przebiegła pod hasłem Sympozjum Misjologicznego zorganizowanego z okazji jubileuszy ważnych dokumentów opublikowanych przez Stolicę Apostolską i poświęconych tematyce pracy misyjnej: Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi oraz Redemptoris Missio.


Sympozjum to, zorganizowane przez o. Adama Michałka SVD, rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, ordynariusza ełckiego. W homilii wezwał On do reformy prowadzenia działalności misyjnej w duchu wyżej wymienionych dokumentów. Wskazał również na ważne wydarzenia ostatniego roku związane z tematyką misji jak np. IV Krajowy Kongres Misyjny. Następnie, cały dzień, trwały prelekcje zaproszonych gości, przeplatane spotkaniami przy kawie oraz panelami dyskusyjnymi, które były okazją do wymiany myśli i spostrzeżeń.

W niedzielny poranek miała miejsce ostatnia prelekcja  wygłoszona przez o. Dra Stanisława Grodzia SVD. Po niej o godz. 10.00 Ks. Abp Edmund Piszcz z Olsztyna przewodniczył uroczystej Eucharystii kończącej Sympozjum oraz jednocześnie inaugurującej nowy rok akademicki w naszym Seminarium. W homilii ks. Arcybiskup podkreślił znaczenie studiowania i karmienia się słowem Bożym w formacji seminaryjnej. Po Mszy Świętej zgromadziliśmy się w naszej Auli na akademii, podczas której nasi najmłodsi Współbracia z pierwszego roku studiów zostali oficjalnie włączeni w studenckie grono. Ceremoniał ten poprzedziły inauguracyjne referaty o. Józefa Węcławika SVD- Rektora Seminarium i Domu Św. Wojciecha oraz o. Michała Studnika SVD- Dyrektora Studiów. Do wspólnego świętowania włączyli się liczni goście, władze samorządowe, służby państwowe oraz lokalne władze. Wydarzeniem kończącym ten jakże bogaty weekend było otwarcie wystawy fotograficznej w Muzeum Misyjno-Etnograficznym poświęconej tematyce Polaków na Kresach i Syberii. Otwarcia tego dokonali wspólnie ks. Abp Edmund Piszcz, pan Marek Brzezin- marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i o. Eryk Koppa SVD- prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Werbistów.  Serdecznie zachęcamy do jej obejrzenia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspólne świętowanie. Prelegentom zaś za przekazanie niezwykle ważnych myśli dotyczących działalności misyjnej. Zostaną one opublikowane w okolicznościowej książce poświęconej Sympozjum.