W kronice parafialnej werbistowskiej parafii w Brzegach, dzień 19 września 2015r. zapisał się pod tytułem Święceń Diakonatu. Nawiasem mówiąc, była to pierwsza tego typu uroczystość, jaka odbyła się w tym malowniczym miejscu.

Skupienie poprzedzające ten doniosły moment poprowadził o. Maciej Baron SVD. Posługę diakonatu przyjął werbista – Łukasz Chrunik, dzięki Trójjedynemu Bogu, przez ręce Księdza Biskupa Damiana Andrzeja Muskusa OFM. W wygłoszonym kazaniu wskazał na to, że diakon powinien być sługą Słowa, emanującym światłem, a nie tym, który jest panem Słowa. Duży wkład w przygotowanie całej oprawy miała wspólnota parafialna, czy to przez służbę liturgiczną, śpiew chórku, czy przez przygotowanie agapy. Bez ich pomocy z pewnością uroczystość nie była by tak pięknie przygotowana.

Paweł Skupień SVD

Fot. Rafał Falandysz