W dniach od 7 do 9 marca wspólnota domu misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie przeżywała swoje wielkopostne skupienie, które poprowadził vicerektor o. Ireneusz Piskorek SVD. Podczas tego skupienia dwóch naszych współbraci Fr. Andrzej Dziórzyński SVD i Fr. Przemysław Kozioł SVD przygotowywało się do przyjęcia posługi lektoratu. Kilkudniowe skupienie zostało uwieńczone Mszą Świętą o godzinie 10.00, której przewodniczył ojciec Prowincjał Eryk Koppa SVD.

Współbracia przygotowujący się do przyjęcia posługi lektoratu swoje skupienie rozpoczęli już 7 marca w godzinach wieczornych. Od samego początku konferencje wygłaszał ojciec vicerektor, Ireneusz Piskorek SVD. Zwrócił on uwagę na odpowiedzialność jaka ciąży na osobie, która ma proklamować Słowo Boże innym. Ojciec rekolekcjonista nie zapomniał równocześnie o historii czytań liturgicznych jako podstawie dla świadomości przyszłych lektorów.

Następnego dnia, tj. 8 marca w skupieniu wzięła udział już cała wspólnota domu misyjnego św. Wojciecha. Podczas pierwszej konferencji o. Ireneusz ukazał działalność ojca świętego Franciszka, która ma być motywacją dla działalności całego Kościoła. Papież Franciszek przypomina każdemu zakonnikowi, że jego życie ma być świadectwem dla innych. Te życie ma być niezwykłe, ma promieniować, rozświetlać ciemności, które możemy spotkać we współczesnym świecie. Podczas wieczornej adoracji każdy mógł na chwilę zatrzymać się, pozostawić obowiązki codzienne i wpatrywać się w Najświętszy Sakrament.

Ostatni dzień skupienia rozpoczęliśmy jutrznią odmawianą wspólnotowo. Po ostatniej konferencji, którą wygłosił o. vicerektor nastąpił punkt kulminacyjny jakim była Mszą Święta w kościele seminaryjnym, której przewodniczył ojciec prowincjał Eryk Koppa. Słowo Boże wygłosił ojciec duchowny seminarium o. Szczepan Szpyra SVD, który nie zapomniał w kilku słowach umocnić przyszłych lektorów. Fr. Andrzej i Fr. Przemek posługi przyjęli z rąk ojca Prowincjała za co z całego serca podziękowali w życzeniach końcowych.

Tym sposobem zakończyło się skupienie wielkopostne we wspólnocie Domu Misyjnego św. Wojciecha. W naszych modlitwach codziennych pamiętaliśmy o naszych rodzinach, bliskich i dobrodziejach.

tekst: Marcin Domański SVD

zdjęcia: Hubert Łucjanek SVD, Paweł Skupień SVD