Zwieńczeniem dorocznych rekolekcji dla współbraci werbistów w Pieniężnie jest zawsze odnowienie ślubów zakonnych przez profesów czasowych oraz profesji wieczystej przez tych, których formacja podstawowa dobiegła końca. 7 września tego roku, w dniu zakończenia rekolekcji przeprowadzonych przez o. Jakuba Błaszczyszyna SVD – regionała URL, na wieczornym nabożeństwie Słowa Bożego 10 współbraci z Prowincji Polskiej i 4 z Regii Ural odnowiło swoje śluby na kolejny rok

Następnego dnia, w Uroczystość Narodzenia NMP, a zarazem w 140 rocznicę powstania Zgromadzenia Słowa Bożego, śluby wieczyste na ręce Prowincjała Polskiej Prowincji SVD Eryka Koppy złożył Łukasz Chrunik. W obecności wspólnoty seminaryjnej, swoich bliskich, współbraci z innych domów i krajów przygotowujący się do sakramentu kapłaństwa Łukasz na zawsze złączył się świętymi węzłami ze Zgromadzeniem Słowa Bożego, w strukturach którego ślubował służyć Chrystusowi do końca swych dni.

Tego dnia znamienne było uczestnictwo współbraci z Regii Ural na czele z o. Regionałem we Mszy Świętej, podczas której złożona została profesja wieczysta, ponieważ Łukasz Chrunik swoje pierwsze przeznaczenie misyjne otrzymał właśnie do tej Regii. Obecność w jednym miejscu dotychczasowych, jak i przyszłych przełożonych, obecnej, ale i przyszłej wspólnoty doskonale symbolizowała życie misjonarza werbisty, który porzuca jednych, by dołączyć do drugich, wśród których podejmie pracę na misyjnej niwie Kościoła Bożego.

I jak złożone śluby tworzą niewidzialną, acz realną więź profesa z Trójjedynym Bogiem, tak Łukasz stanął na niewidzialnym moście między tym, co dotychczas, a tym, czego się podjął i do czego się zobowiązał. Módlmy się wszyscy za tegorocznego profesa wieczystego, by wytrwał w świętych zobowiązaniach i zawsze był radosnym pracownikiem w winnicy, w której zechciał być umieszczonym przez Pana.

tekst: Maciej Szumilak SVD

zdjęcia: Krzysztof Kołodyński SVD, Paweł Skupień SVD