Pielgrzymką do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu uczciliśmy rocznice: 80-lecia istnienia Polskiej Prowincji Werbistów oraz 140-lecia założenia Zgromadzenia Słowa Bożego. W tym szczególnym miejscu czci Bożego Opiekuna prosiliśmy o błogosławieństwo dla prowadzenia dzieła misyjnego na całym świecie.

Wspólne dziękczynienie i świętowanie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, po której przyszedł czas na uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem o. Eryka Koppy SVD, Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. W wygłoszonej homilii o. Ireneusz Piskorek SVD podkreślił pokorę Św. Józefa w wypełnianiu dzieła zleconego Mu przez Boga oraz Jego szczególną opiekę nad Werbistami, zwłaszcza w burzliwych czasach II wojny światowej. Akt zawierzenia Prowincji i jej spraw orędownictwu Św. Józefa zakończył dziękczynną Mszę Świętą. Umocnieni pokarmem Eucharystycznym kontynuowaliśmy spotkanie przy obiedzie, a po nim wysłuchaliśmy wykładu o. Janusza Brzozowskiego SVD o dziedzictwie i dorobku werbistowskiej Polskiej Prowincji na przestrzeni 80-ciu lat od jej założenia w 1935 roku. Zwiedziliśmy także muzeum poświęcone martyrologii polskiego duchowieństwa w Dachau. Na koniec, żegnając wszystkich przybyłych, o. Eryk wręczył przedstawicielom każdej wspólnoty pamiątkową świecę.

Dziękujemy wszystkim Współbraciom i Siostrom za wspólne pielgrzymowanie i modlitwę, ks. Jackowi Plocie, kustoszowi tego Sanktuarium za gościnne przyjęcie, zaś naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom składamy serdeczne Bóg zapłać za wspieranie Polskiej Prowincji Werbistów w wypełnianiu misji szerzenia Ewangelii. Wszystkich polecamy przemożnej opiece Św. Józefa!

Akt oddania św. Józefowi

Kalisz, 7 października 2015 r.

Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów i Oblubieńcze Bogarodzicy.

Przychodzimy dziś do Ciebie – my, werbiści, by tak jak nasi poprzednicy przed 80-laty, Tobie polecić sprawy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego – sprawy nas werbistów.

Na pierwszym miejscu – wyrażamy naszą wdzięczność za Twą opiekę i wstawiennictwo od początków naszej działalności w Polsce:

– dziękujemy za opiekę w owocnych czasach przedwojennych;

– szczególnie dziękujemy za ochronę i cudowne wsparcie w tragicznych czasach wojny, i w trudnych latach komunistycznej dyktatury;

– dziękujemy za Twą opiekę w czasach nam współczesnych.

Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa.

Tak jak troszczyłeś się o Maryję, Matkę Wcielonego Słowa i chroniłeś samego Bożego Syna – Jezusa, otaczaj i nas dalej swoją przemożną opieką.

Głowo Najświętszej Rodziny – prowadź nas po drogach współczesnego świata, abyśmy wierni misyjnemu nakazowi Bożego Syna, nie ustawali w głoszeniu Ewangelii.

Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy – wypraszaj nam łaski potrzebne do twórczej wierności, abyśmy potrafili odpowiedzieć na nowe wyzwania współczesności i wiernie, także dziś, realizowali nasz misyjny charyzmat przekazany nam przez św. Arnolda Janssena i św. Józefa Freinademetza.

Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy – wypraszaj nam ducha odwagi w szukaniu i w przyjmowaniu woli Ojca, wypraszaj ducha posłuszeństwa i wierności w jej realizowaniu.

Zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących – wspieraj nas, abyśmy nie zniechęcali się przeciwnościami, ale stale kroczyli drogą, którą Bóg dla nas przewidział i którą chce nas prowadzić.

Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie umierających, postrachu duchów piekielnychOpiekunie Kościoła Świętego – weź w swą opiekę na kolejne lata całą naszą Prowincję, wszystkich misjonarzy, naszych dobrodziejów i współpracowników świeckich. Tobie powierzamy też sprawę powołań do naszego Zgromadzenia, a szczególnie do naszej Prowincji.

Twojej przemożnej opiece i wstawiennictwu oddajemy naszą teraźniejszość i naszą przyszłość.

Chroń nas od zasadzek złego ducha i pomóż, abyśmy naszą modlitwą i pracą, przyczyniali się do większej chwały Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.