W sobotę 16 stycznia  w naszym Domu nowicjackim w Chludowie pod Poznaniem miała miejsce uroczystość obłóczyn. Jest to ceremonia przyjęcia szaty zakonnej przez nowicjuszy, którzy w tym Domu przygotowują się do złożenia ślubów zakonnych i dalszych studiów. Otrzymali oni werbistowskie habity z rąk o. Eryka Koppy SVD, Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Werbistów.

Bezpośrednim przygotowaniem do obłóczyn były 10-dniowe rekolekcje w milczeniu prowadzone przez o. Szczepana Szpyrę SVD, ojca duchownego i wykładowcę Nowego Testamentu w naszym Seminarium. Nowicjusze- Krzysztof Greszczuk z Nysy i Aleksandr Babynin z Regii Ural przez modlitwę i konferencje rozważali znaczenie i wartość przyjęcia szaty zakonnej. O. Eryk  w homilii podkreślił zaś znaczenie chrztu  jako przyobleczenia się w światło Ducha Świętego i Jego dary. Habit, którzy nowicjusze przyjęli na siebie ma im mocniej uzmysławiać konieczność życia modlitwą i wzrastania w powołaniu.

Życzymy Aleksandrowi i Krzysztofowi wielu łask Bożych, by rozwijali swą łączność z Chrystusem. Prosimy również o modlitwę za nich i za nas, byśmy byli odważnymi świadkami Jezusa w świecie i głosili Ewangelię słowem i przykładem życia. Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebiegu tej uroczystości.