Złoty jubileusz święceń kapłańskich

utworzone przez | cze 21, 2020

Z o. Gen. J. Musińskim i przełożonymi – 21.06.70

Abp Adam Kozłowiecki TJ – jezuita, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz  i Dachau, misjonarz, arcybiskup metropolita lusakijski w latach 1959–1969 a od roku 1998 kardynał. 21 czerwca 1970 roku, w tym kościele seminaryjnym  wyświęcił 11 diakonów na kapłanów. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością o. Jan Musiński  przełożony generalny Zgromadzenia Sło­wa Bożego, urodzony w 1918 r. w Stanach Zjednoczonych, pierwszy Słowianin na tym urzędzie.

Z tamtych kapłanów w misji Zgromadzenia pracują, o. Marian Faliszek, w latach 1978-1986 rektor seminairum misyjnego, aktualnie w Papui Nowej Gwinei, o.  Janusz Schilitz,  w Ghanie oraz o. Kazimierz Garbacz, przez wiele lat w Ghanie a obecnie w pracuje w Prowincji Chicago.  Święcenia kapłańskie otrzymał wtedy o. Julian  Gbur, który zmarł 24 marca 2011 roku – od 7 lipca 1994 roku był biskupem pomocniczym Kard. Myrosława Lubacziwskiego we Lwowie a od 18 listopada 2000 r. do śmierci urzędował jako biskup diecezji Stryj na Ukrainie. O czasu święceń bardzo zaangażowany w organizację i tworzenie struktur duszpasterskich dla społeczności greko-katolickiej w Górowie Iławeckim i dla wielu tutejszych społeczności Północnej Warmii.

W Polskiej Prowincji aktualnie pracują o. Kazimierz Grabowski, wcześniej przez wiele lat misjonarz w Argentynie, w werbistowskiej Regii Ural i od kilku lat w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania oraz o. Michał Studnik dla którego Dom Misyjny św. Wojciecha był i jest ostatnio miejscem misjonarskiej działalności oraz podejmowanych wielu zadań i prac.

Dokładnie w dniu 50 rocznicy Święceń Kapłańskich podczas uroczystości dziękczynnej o. Jacek Wojcieszko, rektor seminarium do zgromadzonych współbraci, Gości, Przyjaciół i Dobrodziejów misji powiedział:

Drogi Ojcze Michale, Czcigodny Jubilacie!

Złoty jubileusz święceń kapłańskich uświadamia nam uroczyście – tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo Ojca kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje – w dostrzegalny dla wszystkich sposób – znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Za wszelkie błogosławione owoce tych minionych 50 lat kapłańskiego i misyjnego życia, Trójjedynemu Bogu składamy dzisiaj wraz z Ojcem tę Jubileuszową ofiarę dziękczynienia. Czynimy to we wspólnocie Domu Misyjnego św. Wojciecha, która przeżywa rok jubileuszu 100-lecia swojego istnienia – we wspólnocie misyjnego seminarium duchownego, z jego ponad 70-letnią historią, z którą związał Ojciec znaczną część swojego kapłańskiego życia i posługiwania, naszą Alma Mater, z którą tak ściśle splotły się drogi Ojca kapłaństwa znajdując swój wyraz w zaangażowanej pracy formacyjnej, dydaktycznej, administracyjnej i duszpasterskiej.

W Dniu Jubileuszu z uznaniem wspominamy Ojca posługę na rzecz Zgromadzenia, jako koordynatora jego europejskiej części, wtedy z zamieszkaniem w Domu misyjnym św. Gabriela w Wiedniu oraz Ojca pierwszoplanową rolę na rzecz formacji intelektualnej w czasie działalności seminaryjnego wydziału filozoficznego w latach 1982-1998, w Nysie na Górnym Śląsku.

Dziś, w naszym kościele seminaryjnym, dziękujemy Ojcu za dar gorliwej i wieloletniej pracy formacyjno-dydaktycznej, wielu z nas obecnych to owoc Ojca wychowawczego trudu, w sposób szczególny w imieniu też polskiej prowincji dziękujemy za 40-letnią posługę jako dyrektora studiów: prowincjalnego i seminaryjnego.

Misja i posłannictwo kapłana nie kończy się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Ani prawo Mojżesza, ani też posłannictwo Chrystusa nie znają takiej instytucji jak emerytura. Przez uczestnictwo w misji kapłańskiej Chrystusa do każdego z kapłanów odnoszą się słowa: „Ty jesteś kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka” (Hbr 5,6). Przesuwa się jedynie punkt ciężkości posługi kapłańskiej – z czynnego działania na posługę modlitwy, ofiary  i cierpienia, które są nieodłącznie związane z wiekiem dojrzałym. Każdy wierny, a szczególnie kapłan, ma swój niezastąpiony udział w mocy Chrystusa płynącej z Jego krzyża i zmartwychwstania. Wzorem św. Pawła doświadcza na sobie, jak „moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9).

Dostojny Jubilacie, życzymy aby Pan Żniwa udzielił Ci po najdłuższe lata duchowej i fizycznej siły oraz by pozwolił radować się pokojem serca w perspektywie wiecznego przebywania z Nim w niebie. Ta perspektywa – sub specie aeternitatis – każe nam w małych rzeczach znajdować radość, ze spokojem i wewnętrzną pogodą patrzeć na wszystko wokół – nawet na niepokojące zjawiska w świece czy różne sytuacje w samym Kościele.

Gratulując Ojcu złotego jubileuszu, życzymy obfitości Bożych darów na kolejne lata kapłańskiego i misjonarskiego życia – w drodze ku następnym jubileuszom.

W Miłości Słowa Bożego

Rektor

Święcenia kapłańskie - 21.06.1970
Święcenia kapłańskie - 21.06.1970

 Aktualności

 Aktualności

25-lecie beatyfikacji werbistów męczenników

12 czerwca 2024 roku był dniem szczególnym dla wszystkich werbistów. Nie tylko obchodziliśmy w nim liturgicznie wspomnienie naszych współbraci, męczenników II wojny światowej - oo. Alojzego Ligudy, Ludwika Mzyka, Stanisława Kubisty i br. Grzegorza Frąckowiaka - ale...

Wystawa laureatów konkursu „Gdy myślę misje”

W dniach od 17 maja do 16 czerwca 2024 roku w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie można oglądać prace laureatów tegorocznej edycji konkursu plastycznego "Gdy myślę misje..." organizowanego przez Muzeum Misyjno-Etnograficzne w...

Uroczystość odpustowa 2024

Święty Wojciech jest patronem niezwykłym. Czech z urodzenia, biskup Pragi, dbający o ubogich, słuchający pilnie ich skarg i potrzeb, odwiedzający więzienia, a przede wszystkim targi niewolników. Po opuszczeniu swojej stolicy biskupiej ze względu na konflikt z możnymi...

Zjazd zakonnych sekretarzy misyjnych

W dniach 16-18 kwietnia 2024 r. odbył się po raz drugi zjazd sekretarzy ds. misji męskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Uczestnicy, którzy reprezentowali 16 jurysdykcji, spotkali się w klasztorze werbistów w Pieniężnie na Warmii. Wydarzenie zorganizowała Komisja...

Doroczne Skupienie dla Animatorów i Dobrodziejów

W dniach 12-14 kwietnia 2024 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie odbyło się doroczne Weekendowe Skupienie dla Animatorów i Dobrodziejów Dzieła Misyjnego z Rodziny Arnoldowej. Tradycyjnie organizatorem tych spotkań jest Referat Misyjny...

Wielkopostne skupienie kwartalne

O. dr Jan Bocian SVD i dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak (fot. archiwum SVD Pieniężno)W dniach 1-2 marca 2024 roku w wspólnota Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie przeżywała swoje kwartalne skupienie, którego temat brzmiał “Bądźcie roztropni jak węże, a...

Dzieci i młodzież spotkały się z misjonarzem

W sobotę, 17 lutego 2024 r., w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie odbyło się spotkanie 70-osobowej grupy dzieci i młodzieży z pracowni turystycznej Pałacu Młodzieży w Olsztynie z o. Franciszkiem Laką SVD, misjonarzem z Indonezji. Ojciec Franciszek zaciekawił...

Biblijno-filozoficzny sylwester 2023

W ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, w naszym pieniężnieńskim klasztorze, od 30 grudnia 2023 do 2 stycznia 2024 roku odbył się tradycyjny już biblijno-filozoficzny sylwester. Spotkanie poprowadzone przez p. Danutę...

Poświęcenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście

Poświęcenie Siedziby UTW w Dobrym Mieście. Fot. Archiwum SVD1 grudnia 2023 roku w Dobrym Mieście odbyła się uroczystość poświęcenia nowej siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Instytucja dydaktyczna skupia wokół siebie ponad stu Seniorów z gminy. Zwyczajną formą...

Skupienie kwartalne

Ojcowie A. Michałek, S. Wargacki i H. D'Souza podczas skupienia w Pieniężnie. Fot. J. GlinkaSkupienie kwartalne to powszechna w domach werbistowskich forma permanentnej formacji zakonno-misyjnej. Co robimy w weekend skupienia? Wyciszamy się wewnętrznie, spotykamy się...