Złoty jubileusz święceń kapłańskich

utworzone przez | Cze 21, 2020

Z o. Gen. J. Musińskim i przełożonymi – 21.06.70

Abp Adam Kozłowiecki TJ – jezuita, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz  i Dachau, misjonarz, arcybiskup metropolita lusakijski w latach 1959–1969 a od roku 1998 kardynał. 21 czerwca 1970 roku, w tym kościele seminaryjnym  wyświęcił 11 diakonów na kapłanów. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością o. Jan Musiński  przełożony generalny Zgromadzenia Sło­wa Bożego, urodzony w 1918 r. w Stanach Zjednoczonych, pierwszy Słowianin na tym urzędzie.

Z tamtych kapłanów w misji Zgromadzenia pracują, o. Marian Faliszek, w latach 1978-1986 rektor seminairum misyjnego, aktualnie w Papui Nowej Gwinei, o.  Janusz Schilitz,  w Ghanie oraz o. Kazimierz Garbacz, przez wiele lat w Ghanie a obecnie w pracuje w Prowincji Chicago.  Święcenia kapłańskie otrzymał wtedy o. Julian  Gbur, który zmarł 24 marca 2011 roku – od 7 lipca 1994 roku był biskupem pomocniczym Kard. Myrosława Lubacziwskiego we Lwowie a od 18 listopada 2000 r. do śmierci urzędował jako biskup diecezji Stryj na Ukrainie. O czasu święceń bardzo zaangażowany w organizację i tworzenie struktur duszpasterskich dla społeczności greko-katolickiej w Górowie Iławeckim i dla wielu tutejszych społeczności Północnej Warmii.

W Polskiej Prowincji aktualnie pracują o. Kazimierz Grabowski, wcześniej przez wiele lat misjonarz w Argentynie, w werbistowskiej Regii Ural i od kilku lat w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania oraz o. Michał Studnik dla którego Dom Misyjny św. Wojciecha był i jest ostatnio miejscem misjonarskiej działalności oraz podejmowanych wielu zadań i prac.

Dokładnie w dniu 50 rocznicy Święceń Kapłańskich podczas uroczystości dziękczynnej o. Jacek Wojcieszko, rektor seminarium do zgromadzonych współbraci, Gości, Przyjaciół i Dobrodziejów misji powiedział:

Drogi Ojcze Michale, Czcigodny Jubilacie!

Złoty jubileusz święceń kapłańskich uświadamia nam uroczyście – tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo Ojca kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje – w dostrzegalny dla wszystkich sposób – znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Za wszelkie błogosławione owoce tych minionych 50 lat kapłańskiego i misyjnego życia, Trójjedynemu Bogu składamy dzisiaj wraz z Ojcem tę Jubileuszową ofiarę dziękczynienia. Czynimy to we wspólnocie Domu Misyjnego św. Wojciecha, która przeżywa rok jubileuszu 100-lecia swojego istnienia – we wspólnocie misyjnego seminarium duchownego, z jego ponad 70-letnią historią, z którą związał Ojciec znaczną część swojego kapłańskiego życia i posługiwania, naszą Alma Mater, z którą tak ściśle splotły się drogi Ojca kapłaństwa znajdując swój wyraz w zaangażowanej pracy formacyjnej, dydaktycznej, administracyjnej i duszpasterskiej.

W Dniu Jubileuszu z uznaniem wspominamy Ojca posługę na rzecz Zgromadzenia, jako koordynatora jego europejskiej części, wtedy z zamieszkaniem w Domu misyjnym św. Gabriela w Wiedniu oraz Ojca pierwszoplanową rolę na rzecz formacji intelektualnej w czasie działalności seminaryjnego wydziału filozoficznego w latach 1982-1998, w Nysie na Górnym Śląsku.

Dziś, w naszym kościele seminaryjnym, dziękujemy Ojcu za dar gorliwej i wieloletniej pracy formacyjno-dydaktycznej, wielu z nas obecnych to owoc Ojca wychowawczego trudu, w sposób szczególny w imieniu też polskiej prowincji dziękujemy za 40-letnią posługę jako dyrektora studiów: prowincjalnego i seminaryjnego.

Misja i posłannictwo kapłana nie kończy się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Ani prawo Mojżesza, ani też posłannictwo Chrystusa nie znają takiej instytucji jak emerytura. Przez uczestnictwo w misji kapłańskiej Chrystusa do każdego z kapłanów odnoszą się słowa: „Ty jesteś kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka” (Hbr 5,6). Przesuwa się jedynie punkt ciężkości posługi kapłańskiej – z czynnego działania na posługę modlitwy, ofiary  i cierpienia, które są nieodłącznie związane z wiekiem dojrzałym. Każdy wierny, a szczególnie kapłan, ma swój niezastąpiony udział w mocy Chrystusa płynącej z Jego krzyża i zmartwychwstania. Wzorem św. Pawła doświadcza na sobie, jak „moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9).

Dostojny Jubilacie, życzymy aby Pan Żniwa udzielił Ci po najdłuższe lata duchowej i fizycznej siły oraz by pozwolił radować się pokojem serca w perspektywie wiecznego przebywania z Nim w niebie. Ta perspektywa – sub specie aeternitatis – każe nam w małych rzeczach znajdować radość, ze spokojem i wewnętrzną pogodą patrzeć na wszystko wokół – nawet na niepokojące zjawiska w świece czy różne sytuacje w samym Kościele.

Gratulując Ojcu złotego jubileuszu, życzymy obfitości Bożych darów na kolejne lata kapłańskiego i misjonarskiego życia – w drodze ku następnym jubileuszom.

W Miłości Słowa Bożego

Rektor

Święcenia kapłańskie - 21.06.1970
Święcenia kapłańskie - 21.06.1970

 Aktualności

 Aktualności

Rekolekcje i śluby zakonne.

W dniach 1-7 września przeżywaliśmy w naszym Domu Misyjnym coroczne rekolekcje prowadzone przez o. Serafina Tyszkę OCD, karmelitę bosego. Zgromadziły one współbraci z różnych domów naszej prowincji i zagranicy, a ich tematyka dotyczyła zagadnień modlitwy wewnętrznej w...

Św. Krzysztof 2020

Serdecznie zapraszamy do kościoła Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie w niedzielę 26 lipca 2020 r.  O godz. 10.00 zostanie odprawiona  Msza św. w int. kierowców i ich rodzin, podróżujących oraz za tragicznie zmarłych na naszych drogach....

Nie żyje Ojciec dr Józef Węcławik SVD

Nie żyje Ojciec dr Józef Węcławik SVD, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie w latach 2010 do 2016. Wieloletni wykładowca naszej Alma Mater. 7 lipca 2020 r. odszedł do Pana – Porządek celebracji pogrzebowych i wspomnienie o o. Józefie.

Złoty jubileusz święceń kapłańskich

Z o. Gen. J. Musińskim i przełożonymi - 21.06.70Abp Adam Kozłowiecki TJ – jezuita, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz  i Dachau, misjonarz, arcybiskup metropolita lusakijski w latach 1959–1969 a od roku 1998 kardynał. 21 czerwca 1970 roku, w...

Święcenia Kapłańskie 10 maj 2020

Świecenia kapłańskie Pieniężno, 10 maja 2020 r. Papież Franciszek podczas jednej z sesji plenarnych Kongregacji ds. Duchowieństwa powiedział: „Powołanie trzeba odkryć i wynieść na światło. Powołany do kapłaństwa nie jest panem swojego powołania, ale zarządcą daru,...

Triduum paschalne w kościele seminaryjnym

TRIDUUM PASCHALNE W KOŚCIELE SEMINARYJNYM (5.04.2020)   Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Z racji panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń, zapraszamy, aby w tym czasie nasze domy stały się szczególnymi domami...

Pogłębiaj swoją wiedzę religijną

Życie wymaga od nas coraz większej świadomości dotyczącej świata, w którym żyjemy, ale jeszcze bardziej spraw istotnych dla naszej duszy. Żeby pomóc w rozwijaniu się w tym względzie, Misyjne Seminarium Duchowne w Pieniężnie pragnie zachęcić Parafian pieniężnieńskich ...

100 lecie Domu Misyjnego Świętego Wojciecha

Wspólnota Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie, w którym znajduje się także nasze Misyjne Seminarium Duchowne, zaprasza Przyjaciół i Dobrodziejów do udziału w Mszy Świętej Dziękczynnej i w okolicznościowej sesji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...

Święcenia diakonatu

W sobotę, 5 października 2019 roku, we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w werbistowskiej parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie odbyły się święcenia diakonatu, które przyjęło czterech alumnów Misyjnego Seminarium Duchownego Księży...

XXV Akcja św. Krzysztofa

XXV Akcja św. Krzysztofa W tym roku prowadzona jest jubileuszowa 25 edycja Akcji Pomocy Kierowców na rzecz Misyjnych Środków Transportu, znana, jako Akcja Św. Krzysztofa. Jak co roku zachęcamy do wsparcia zakupu lub remontu samochodów, motocykli, łodzi i innych...