Złoty jubileusz święceń kapłańskich

utworzone przez | Cze 21, 2020

Z o. Gen. J. Musińskim i przełożonymi – 21.06.70

Abp Adam Kozłowiecki TJ – jezuita, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz  i Dachau, misjonarz, arcybiskup metropolita lusakijski w latach 1959–1969 a od roku 1998 kardynał. 21 czerwca 1970 roku, w tym kościele seminaryjnym  wyświęcił 11 diakonów na kapłanów. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością o. Jan Musiński  przełożony generalny Zgromadzenia Sło­wa Bożego, urodzony w 1918 r. w Stanach Zjednoczonych, pierwszy Słowianin na tym urzędzie.

Z tamtych kapłanów w misji Zgromadzenia pracują, o. Marian Faliszek, w latach 1978-1986 rektor seminairum misyjnego, aktualnie w Papui Nowej Gwinei, o.  Janusz Schilitz,  w Ghanie oraz o. Kazimierz Garbacz, przez wiele lat w Ghanie a obecnie w pracuje w Prowincji Chicago.  Święcenia kapłańskie otrzymał wtedy o. Julian  Gbur, który zmarł 24 marca 2011 roku – od 7 lipca 1994 roku był biskupem pomocniczym Kard. Myrosława Lubacziwskiego we Lwowie a od 18 listopada 2000 r. do śmierci urzędował jako biskup diecezji Stryj na Ukrainie. O czasu święceń bardzo zaangażowany w organizację i tworzenie struktur duszpasterskich dla społeczności greko-katolickiej w Górowie Iławeckim i dla wielu tutejszych społeczności Północnej Warmii.

W Polskiej Prowincji aktualnie pracują o. Kazimierz Grabowski, wcześniej przez wiele lat misjonarz w Argentynie, w werbistowskiej Regii Ural i od kilku lat w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania oraz o. Michał Studnik dla którego Dom Misyjny św. Wojciecha był i jest ostatnio miejscem misjonarskiej działalności oraz podejmowanych wielu zadań i prac.

Dokładnie w dniu 50 rocznicy Święceń Kapłańskich podczas uroczystości dziękczynnej o. Jacek Wojcieszko, rektor seminarium do zgromadzonych współbraci, Gości, Przyjaciół i Dobrodziejów misji powiedział:

Drogi Ojcze Michale, Czcigodny Jubilacie!

Złoty jubileusz święceń kapłańskich uświadamia nam uroczyście – tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo Ojca kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje – w dostrzegalny dla wszystkich sposób – znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Za wszelkie błogosławione owoce tych minionych 50 lat kapłańskiego i misyjnego życia, Trójjedynemu Bogu składamy dzisiaj wraz z Ojcem tę Jubileuszową ofiarę dziękczynienia. Czynimy to we wspólnocie Domu Misyjnego św. Wojciecha, która przeżywa rok jubileuszu 100-lecia swojego istnienia – we wspólnocie misyjnego seminarium duchownego, z jego ponad 70-letnią historią, z którą związał Ojciec znaczną część swojego kapłańskiego życia i posługiwania, naszą Alma Mater, z którą tak ściśle splotły się drogi Ojca kapłaństwa znajdując swój wyraz w zaangażowanej pracy formacyjnej, dydaktycznej, administracyjnej i duszpasterskiej.

W Dniu Jubileuszu z uznaniem wspominamy Ojca posługę na rzecz Zgromadzenia, jako koordynatora jego europejskiej części, wtedy z zamieszkaniem w Domu misyjnym św. Gabriela w Wiedniu oraz Ojca pierwszoplanową rolę na rzecz formacji intelektualnej w czasie działalności seminaryjnego wydziału filozoficznego w latach 1982-1998, w Nysie na Górnym Śląsku.

Dziś, w naszym kościele seminaryjnym, dziękujemy Ojcu za dar gorliwej i wieloletniej pracy formacyjno-dydaktycznej, wielu z nas obecnych to owoc Ojca wychowawczego trudu, w sposób szczególny w imieniu też polskiej prowincji dziękujemy za 40-letnią posługę jako dyrektora studiów: prowincjalnego i seminaryjnego.

Misja i posłannictwo kapłana nie kończy się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Ani prawo Mojżesza, ani też posłannictwo Chrystusa nie znają takiej instytucji jak emerytura. Przez uczestnictwo w misji kapłańskiej Chrystusa do każdego z kapłanów odnoszą się słowa: „Ty jesteś kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka” (Hbr 5,6). Przesuwa się jedynie punkt ciężkości posługi kapłańskiej – z czynnego działania na posługę modlitwy, ofiary  i cierpienia, które są nieodłącznie związane z wiekiem dojrzałym. Każdy wierny, a szczególnie kapłan, ma swój niezastąpiony udział w mocy Chrystusa płynącej z Jego krzyża i zmartwychwstania. Wzorem św. Pawła doświadcza na sobie, jak „moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9).

Dostojny Jubilacie, życzymy aby Pan Żniwa udzielił Ci po najdłuższe lata duchowej i fizycznej siły oraz by pozwolił radować się pokojem serca w perspektywie wiecznego przebywania z Nim w niebie. Ta perspektywa – sub specie aeternitatis – każe nam w małych rzeczach znajdować radość, ze spokojem i wewnętrzną pogodą patrzeć na wszystko wokół – nawet na niepokojące zjawiska w świece czy różne sytuacje w samym Kościele.

Gratulując Ojcu złotego jubileuszu, życzymy obfitości Bożych darów na kolejne lata kapłańskiego i misjonarskiego życia – w drodze ku następnym jubileuszom.

W Miłości Słowa Bożego

Rektor

Święcenia kapłańskie - 21.06.1970
Święcenia kapłańskie - 21.06.1970

 Aktualności

 Aktualności

Święcenia diakonatu

W sobotę, 3 października, w kościele parafialnym w Pieniężnie odbyła się ceremonia udzielenia święceń diakonatu trzem naszym współbraciom. Święcenia te przyjęli oni z rąk Ks. bpa Janusza Ostrowskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej.Kandydaci do święceń...

Rekolekcje i śluby zakonne.

W dniach 1-7 września przeżywaliśmy w naszym Domu Misyjnym coroczne rekolekcje prowadzone przez o. Serafina Tyszkę OCD, karmelitę bosego. Zgromadziły one współbraci z różnych domów naszej prowincji i zagranicy, a ich tematyka dotyczyła zagadnień modlitwy wewnętrznej w...

Św. Krzysztof 2020

Serdecznie zapraszamy do kościoła Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie w niedzielę 26 lipca 2020 r.  O godz. 10.00 zostanie odprawiona  Msza św. w int. kierowców i ich rodzin, podróżujących oraz za tragicznie zmarłych na naszych drogach....

Nie żyje Ojciec dr Józef Węcławik SVD

Nie żyje Ojciec dr Józef Węcławik SVD, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie w latach 2010 do 2016. Wieloletni wykładowca naszej Alma Mater. 7 lipca 2020 r. odszedł do Pana – Porządek celebracji pogrzebowych i wspomnienie o o. Józefie.

Złoty jubileusz święceń kapłańskich

Z o. Gen. J. Musińskim i przełożonymi - 21.06.70Abp Adam Kozłowiecki TJ – jezuita, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz  i Dachau, misjonarz, arcybiskup metropolita lusakijski w latach 1959–1969 a od roku 1998 kardynał. 21 czerwca 1970 roku, w...

Święcenia Kapłańskie 10 maj 2020

Świecenia kapłańskie Pieniężno, 10 maja 2020 r. Papież Franciszek podczas jednej z sesji plenarnych Kongregacji ds. Duchowieństwa powiedział: „Powołanie trzeba odkryć i wynieść na światło. Powołany do kapłaństwa nie jest panem swojego powołania, ale zarządcą daru,...

Triduum paschalne w kościele seminaryjnym

TRIDUUM PASCHALNE W KOŚCIELE SEMINARYJNYM (5.04.2020)   Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Z racji panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń, zapraszamy, aby w tym czasie nasze domy stały się szczególnymi domami...

Pogłębiaj swoją wiedzę religijną

Życie wymaga od nas coraz większej świadomości dotyczącej świata, w którym żyjemy, ale jeszcze bardziej spraw istotnych dla naszej duszy. Żeby pomóc w rozwijaniu się w tym względzie, Misyjne Seminarium Duchowne w Pieniężnie pragnie zachęcić Parafian pieniężnieńskich ...

100 lecie Domu Misyjnego Świętego Wojciecha

Wspólnota Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie, w którym znajduje się także nasze Misyjne Seminarium Duchowne, zaprasza Przyjaciół i Dobrodziejów do udziału w Mszy Świętej Dziękczynnej i w okolicznościowej sesji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...

Święcenia diakonatu

W sobotę, 5 października 2019 roku, we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w werbistowskiej parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie odbyły się święcenia diakonatu, które przyjęło czterech alumnów Misyjnego Seminarium Duchownego Księży...