Złoty jubileusz święceń kapłańskich

utworzone przez | cze 21, 2020

Z o. Gen. J. Musińskim i przełożonymi – 21.06.70

Abp Adam Kozłowiecki TJ – jezuita, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz  i Dachau, misjonarz, arcybiskup metropolita lusakijski w latach 1959–1969 a od roku 1998 kardynał. 21 czerwca 1970 roku, w tym kościele seminaryjnym  wyświęcił 11 diakonów na kapłanów. Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością o. Jan Musiński  przełożony generalny Zgromadzenia Sło­wa Bożego, urodzony w 1918 r. w Stanach Zjednoczonych, pierwszy Słowianin na tym urzędzie.

Z tamtych kapłanów w misji Zgromadzenia pracują, o. Marian Faliszek, w latach 1978-1986 rektor seminairum misyjnego, aktualnie w Papui Nowej Gwinei, o.  Janusz Schilitz,  w Ghanie oraz o. Kazimierz Garbacz, przez wiele lat w Ghanie a obecnie w pracuje w Prowincji Chicago.  Święcenia kapłańskie otrzymał wtedy o. Julian  Gbur, który zmarł 24 marca 2011 roku – od 7 lipca 1994 roku był biskupem pomocniczym Kard. Myrosława Lubacziwskiego we Lwowie a od 18 listopada 2000 r. do śmierci urzędował jako biskup diecezji Stryj na Ukrainie. O czasu święceń bardzo zaangażowany w organizację i tworzenie struktur duszpasterskich dla społeczności greko-katolickiej w Górowie Iławeckim i dla wielu tutejszych społeczności Północnej Warmii.

W Polskiej Prowincji aktualnie pracują o. Kazimierz Grabowski, wcześniej przez wiele lat misjonarz w Argentynie, w werbistowskiej Regii Ural i od kilku lat w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie k. Poznania oraz o. Michał Studnik dla którego Dom Misyjny św. Wojciecha był i jest ostatnio miejscem misjonarskiej działalności oraz podejmowanych wielu zadań i prac.

Dokładnie w dniu 50 rocznicy Święceń Kapłańskich podczas uroczystości dziękczynnej o. Jacek Wojcieszko, rektor seminarium do zgromadzonych współbraci, Gości, Przyjaciół i Dobrodziejów misji powiedział:

Drogi Ojcze Michale, Czcigodny Jubilacie!

Złoty jubileusz święceń kapłańskich uświadamia nam uroczyście – tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo Ojca kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje – w dostrzegalny dla wszystkich sposób – znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Za wszelkie błogosławione owoce tych minionych 50 lat kapłańskiego i misyjnego życia, Trójjedynemu Bogu składamy dzisiaj wraz z Ojcem tę Jubileuszową ofiarę dziękczynienia. Czynimy to we wspólnocie Domu Misyjnego św. Wojciecha, która przeżywa rok jubileuszu 100-lecia swojego istnienia – we wspólnocie misyjnego seminarium duchownego, z jego ponad 70-letnią historią, z którą związał Ojciec znaczną część swojego kapłańskiego życia i posługiwania, naszą Alma Mater, z którą tak ściśle splotły się drogi Ojca kapłaństwa znajdując swój wyraz w zaangażowanej pracy formacyjnej, dydaktycznej, administracyjnej i duszpasterskiej.

W Dniu Jubileuszu z uznaniem wspominamy Ojca posługę na rzecz Zgromadzenia, jako koordynatora jego europejskiej części, wtedy z zamieszkaniem w Domu misyjnym św. Gabriela w Wiedniu oraz Ojca pierwszoplanową rolę na rzecz formacji intelektualnej w czasie działalności seminaryjnego wydziału filozoficznego w latach 1982-1998, w Nysie na Górnym Śląsku.

Dziś, w naszym kościele seminaryjnym, dziękujemy Ojcu za dar gorliwej i wieloletniej pracy formacyjno-dydaktycznej, wielu z nas obecnych to owoc Ojca wychowawczego trudu, w sposób szczególny w imieniu też polskiej prowincji dziękujemy za 40-letnią posługę jako dyrektora studiów: prowincjalnego i seminaryjnego.

Misja i posłannictwo kapłana nie kończy się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Ani prawo Mojżesza, ani też posłannictwo Chrystusa nie znają takiej instytucji jak emerytura. Przez uczestnictwo w misji kapłańskiej Chrystusa do każdego z kapłanów odnoszą się słowa: „Ty jesteś kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka” (Hbr 5,6). Przesuwa się jedynie punkt ciężkości posługi kapłańskiej – z czynnego działania na posługę modlitwy, ofiary  i cierpienia, które są nieodłącznie związane z wiekiem dojrzałym. Każdy wierny, a szczególnie kapłan, ma swój niezastąpiony udział w mocy Chrystusa płynącej z Jego krzyża i zmartwychwstania. Wzorem św. Pawła doświadcza na sobie, jak „moc w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9).

Dostojny Jubilacie, życzymy aby Pan Żniwa udzielił Ci po najdłuższe lata duchowej i fizycznej siły oraz by pozwolił radować się pokojem serca w perspektywie wiecznego przebywania z Nim w niebie. Ta perspektywa – sub specie aeternitatis – każe nam w małych rzeczach znajdować radość, ze spokojem i wewnętrzną pogodą patrzeć na wszystko wokół – nawet na niepokojące zjawiska w świece czy różne sytuacje w samym Kościele.

Gratulując Ojcu złotego jubileuszu, życzymy obfitości Bożych darów na kolejne lata kapłańskiego i misjonarskiego życia – w drodze ku następnym jubileuszom.

W Miłości Słowa Bożego

Rektor

Święcenia kapłańskie - 21.06.1970
Święcenia kapłańskie - 21.06.1970

 Aktualności

 Aktualności

Śp. o. Jerzy Jan Czarnecki SVD (1975-2022)

Śp. o. Jerzy Jan Czarnecki SVD (1975-2022) Ojciec Jerzy Jan Czarnecki urodził się 7 lipca 1975 roku w Elblągu, jako najmłodszy z czworga rodzeństwa. Jego rodzice, Helena i Józef Czarneccy, mieszkali wtedy w Krzekotach w gminie Lelkowo, ale w 1979 roku przenieśli się...

Tatarzy w dialogu kultur i religii – konferencja

Konferencja naukowa Tatarzy w dialogu kultur i religii Pieniężno 21-22 maja 2022PIĄTEK, 20 MAJA Zakwaterowanie w Domu św. Wojciecha 19.00-19.30 Kolacja (refektarz) 20.15 Spotkanie przy kominku SOBOTA, 21 MAJA 7.30-8.00 Śniadanie (refektarz) Sesja 1 - OD TRADYCJI DO...

Jubileusz 100-lecia i Inauguracja Roku Akademickiego

W dn. od 29 do 30 października br. przeżywaliśmy w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie kolejny etap obchodów Jubileuszu 100-lecia jego istnienia oraz obecności misjonarzy Werbistów na Świętej Ziemi Warmińskiej. Była to chwila wdzięcznego spojrzenia w przeszłość;...

Rekolekcje 2021

Po raz kolejny, w dniach 1-7 września, w naszym Domu odbyły się rekolekcje zakończone odnowieniem ślubów zakonnych - jednego brata w ślubach czasowych br. Filipa Smolińskiego ze wspólnoty w Chludowie oraz pozostałych uczestników w ślubach wieczystych. Wzięło w nich...

Spotkania dla trzeźwiejących alkoholików

Spotkania dla trzeźwiejących alkoholików w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie Od 2002 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie organizowane są cyklicznie spotkania wraz z warsztatami dla trzeźwiejących alkoholików....

Święcenia kapłańskie – Pieniężno, 9 maja 2021 r.

W takim momencie jak święcenia kapłańskie, warto zadać sobie pytania: czym w ogóle jest kapłaństwo, kim jest kapłan dla wspólnoty Kościoła? Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus powierzył Apostołom sprawowanie tego wydarzenia chleba i wina na Jego pamiątkę. Tu rodzi...

Śp. br. Tomasz Rabiega SVD

Śp. br. Tomasz Rabiega SVD (1984 – 2021) Tomasz urodził się 23 marca 1984 r. w Grodzisku Wielkopolskim, w rodzinie Jana i Ireny z domu Andrzejewska. Miał dwóch braci: Pawła i Michała. Rodzina mieszkała w Wielichowie, w parafii pw. św. Marii Magdaleny, gdzie Tomasz był...

Covid-19 zamknięcie kościoła

Szanowni Państwo.
W związku z wystąpieniem w naszej wspólnocie przypadków corona-wirusa jesteśmy zmuszeni zamknąć nasz kościół seminaryjny dla Wiernych do dnia 10 kwietnia 2021

Śp. o. Artur Chludziński

Ś. p. Ojciec Artur Chludziński SVD (1963-2020)   Śp. o. Artur Chludziński SVD (1963-2020) Urodził się 25 kwietnia 1963 r. w Lidzbarku Warmińskim w rodzinie Wacława i Czesławy z domu Walkiewicz. Ojciec był kierownikiem magazynu, a mama pielęgniarką. Miał troje...

Święcenia diakonatu

W sobotę, 3 października, w kościele parafialnym w Pieniężnie odbyła się ceremonia udzielenia święceń diakonatu trzem naszym współbraciom. Święcenia te przyjęli oni z rąk Ks. bpa Janusza Ostrowskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej.Kandydaci do święceń...