Święcenia kapłańskie – Pieniężno, 9 maja 2021 r.

utworzone przez | maj 9, 2021

W takim momencie jak święcenia kapłańskie, warto zadać sobie pytania: czym w ogóle jest kapłaństwo, kim jest kapłan dla wspólnoty Kościoła? Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus powierzył Apostołom sprawowanie tego wydarzenia chleba i wina na Jego pamiątkę. Tu rodzi się kapłaństwo dla sprawowania Eucharystii. Ważne w tym miejscu jest pokreślenie, że Pismo Święte nie przekazuje opisów aktualnej dla nas formy kapłaństwa. Wyjście od danych biblijnych pozwala dostrzec historyczną ciągłość i rozwój sakramentu kapłaństwa. Kapłaństwo Starego Przymierza to przede wszystkim dary i ofiary za grzechy ludu. Apostołowie zaś zostali ustanowieni dla głoszenia zbawienia w Chrystusie i budowania Kościoła – wspólnoty. Rodowód kapłaństwa jest bezpośrednio apostolski, żaden bowiem tekst biblijny nie umiejscawia kapłaństwa w oderwaniu od Apostołów.

O cechach i jednocześnie zadaniach kapłana dość wyraźnie wspomina Sobór Watykański II w dekrecie Presbyterorum ordinis nr 12. Sakrament święceń polega na upodobnieniu do Chrystusa. Ze święceń wynika obowiązek bycia sługą, przede wszystkich Chrystusa jako Głowy wspólnoty Kościoła, jednocześnie będąc współpracownikiem biskupów w celu budowania tejże wspólnoty. Kapłan dzięki pewnego rodzaju przemianie, która stanowi dzieło Boga staje się żywym narzędziem Chrystusa i kontynuatorem jego zbawczego dzieła.

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje naszego Misyjnego Seminarium Duchownego, dzisiejszej niedzieli mieliśmy okazję, by kolejny raz pochylić się nad tajemnicą sakramentu kapłaństwa w naszej Wspólnocie. Podczas Eucharystii o godz. 10:00, z rąk Jego Ekscelencji Ks. Bpa Szymona Stułkowskiego – Biskupa pomocniczczego archidiecezji poznańskiej święcenia kapłańskie otrzymało dwóch z trzech współbraci diakonów:

  1. o. Godfred Koranteng;
  2. o. Paweł Wodzień;

Trzeci z diakonów, Isaak Kwame Anim-Addo swoje święcenia kapłańskie przeżyje w Ghanie 17 lipca 2021r.

Z radością oczekiwaliśmy na ten dzień i dzisiaj pragniemy Trójjedynemu Bogu podziękować za dar dwóch nowych kapłanów-misjonarzy, wykształconych w naszym Seminarium i przygotowanych do podjęcia pracy misyjnej.

 Aktualności

 Aktualności

Doroczne Skupienie dla Animatorów i Dobrodziejów

W dniach 12-14 kwietnia 2024 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie odbyło się doroczne Weekendowe Skupienie dla Animatorów i Dobrodziejów Dzieła Misyjnego z Rodziny Arnoldowej. Tradycyjnie organizatorem tych spotkań jest Referat Misyjny...

Wielkopostne skupienie kwartalne

O. dr Jan Bocian SVD i dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak (fot. archiwum SVD Pieniężno)W dniach 1-2 marca 2024 roku w wspólnota Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie przeżywała swoje kwartalne skupienie, którego temat brzmiał “Bądźcie roztropni jak węże, a...

Dzieci i młodzież spotkały się z misjonarzem

W sobotę, 17 lutego 2024 r., w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie odbyło się spotkanie 70-osobowej grupy dzieci i młodzieży z pracowni turystycznej Pałacu Młodzieży w Olsztynie z o. Franciszkiem Laką SVD, misjonarzem z Indonezji. Ojciec Franciszek zaciekawił...

Biblijno-filozoficzny sylwester 2023

W ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, w naszym pieniężnieńskim klasztorze, od 30 grudnia 2023 do 2 stycznia 2024 roku odbył się tradycyjny już biblijno-filozoficzny sylwester. Spotkanie poprowadzone przez p. Danutę...

Poświęcenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście

Poświęcenie Siedziby UTW w Dobrym Mieście. Fot. Archiwum SVD1 grudnia 2023 roku w Dobrym Mieście odbyła się uroczystość poświęcenia nowej siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Instytucja dydaktyczna skupia wokół siebie ponad stu Seniorów z gminy. Zwyczajną formą...

Skupienie kwartalne

Ojcowie A. Michałek, S. Wargacki i H. D'Souza podczas skupienia w Pieniężnie. Fot. J. GlinkaSkupienie kwartalne to powszechna w domach werbistowskich forma permanentnej formacji zakonno-misyjnej. Co robimy w weekend skupienia? Wyciszamy się wewnętrznie, spotykamy się...

Święto Niepodległości 2023

W dniach 11-12 listopada 2023 roku w powiecie braniewskim odbyły się uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Główne uroczystości miały miejsce 11 listopada w Braniewie. W tych dostojnych wydarzeniach Misyjne Seminarium w Pieniężnie reprezentował o. Jan...

Tatarzy w Pieniężnie

Pieniężnieńskie konferencje naukowe dedykowane Tatarom – a zwłaszcza Tatarom polskim – stały się tradycją Misyjnego Seminarium Duchownego. W dniach od 29 IX do 1 X 2023 roku w murach naszej wszechnicy odbyło się czwarte już spotkanie poświęcone tatarskiej tradycji....

Rekolekcje w Pieniężnie

Misyjne Seminarium w Pieniężnie (fot. A. Michałek) Doroczne rekolekcje werbistowskie (1-7 IX 2023) wygłosił w Pieniężnie o. Dariusz Pielak SVD, długoletni misjonarz w Argentynie oraz Rosji. Doświadczenie misyjne przeplatane ujmującym poczuciem humoru oraz oryginalną...

Wakacyjny kurs biblijno-filozoficzny 2023

W dniach 17-23 sierpnia 2023 r. w pieniężnieńskim klasztorze odbył się kolejny wakacyjny kurs biblijno-filozoficzny, tym razem pt. Wolność – mit, czy rzeczywistość?
Zgodnie z wypracowaną już od 2014 roku formułą, spotkanie miało charakter specyficznego rodzaju rekolekcji…