20 maja został postrzelony i ciężko ranny o. Piotr Waśko SVD. Zdarzenie miało miejsce w rejonie Amboin, nad rzeką Karawari, w Sepiku.
O. Piotr został przetransportowany helikopterem do szpitala w Madang i poddany natychmiastowej operacji.

Zabieg przeprowadził werbista, brat Jerzy Kuźma SVD, który jest ordynatorem oddziału chirurgii w tamtejszym szpitalu. Ranny misjonarz jest otoczony dobrą opieką medyczną w szpitalu w Madang, a jego stan ocenia się jako stabilny.

O. Piotr Waśko SVD przyjął święcenia kapłańskie w 2002 roku w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. W tym samym roku wyjechał na misje do Papui Nowej Gwinei i został skierowany do pracy w parafii Timbunke, w diecezji Wewak, na terenie której znajduje się rejon Amboin.

Osobę ojca Piotra, a zwłaszcza jego życie i zdrowie polecamy wspólnotowej i indywidualnej modlitwie współbraci i naszych przyjaciół.