W piątek, 28 września, Misyjne Seminarium Duchowne rozpoczęło kolejny rok akademicki 2018/2019 uroczystą inauguracją połączoną z sympozjum naukowym poświęconym Słudze Bożemu o. Marianowi Żelazkowi SVD.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił główny gość tego dnia, o. abp John Barwa SVD, metropolita archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar, która obejmuje swoją duszpasterską troską wiernych katolików ze stanu Orissa we wschodniej części Indii. Abp Barwa pochodzi z lokalnej społeczności Adiwasów, których ewangelizował o. Marian Żelazek. To dzięki posłudze Sługi Bożego stał się katolikiem, werbistą, księdzem, a w końcu biskupem. Przez lata był Prowincjałem Prowincji Indyjskiej Wschodniej, do której należał o. Żelazek, a także Pasterzem diecezji, w której pracował Polak. Podczas wizyty w Polsce abpowi towarzyszył Prowincjał Wschodniej Prowincji Indyjskiej, o. Luvis Ronald Pereira SVD.

Po Eucharystii uczestników zgromadzonych w auli seminaryjnej powitał o. Jacek Wojcieszko SVD, rektor naszego seminarium. Oficjalnej części otwierającej nowy rok akademicki towarzyszyło odśpiewanie tradycyjnych hymnów, sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej, wystąpienie dziekana Wydziału Teologii UWM, wykład akademicki o faraonie-monoteiście Echnatonie oraz wręczenie Księgi Jubileuszowej o. prof. Jackowi Pawlikowi SVD.

Druga część dnia inauguracyjnego – sympozjum zorganizowane przez o. Adama Michałka SVD – rozpoczęła się popołudniu. Wysłuchano wykładów na następujące tematy: Ojciec Marian Żelazek „świętym hinduizmu”? abpa Johna Barwy SVD; Ojciec Marian Żelazek kandydatem na ołtarze o. Andrzeja Danilewicza SVD; Ojca Żelazka misja na peryferiach o. Marka Kowalika SVD; Obraz Mariana Żelazka w polskim czasopiśmiennictwie i nowych mediach o. Marcina Wrzosa OMI; Polscy werbiści w Indiach o. Janusza Brzozowskiego SVD oraz Badania nad hinduizmem w Polsce pana prof. Eugeniusza Sakowicza z UKSW. Podsumowujący sympozjum panel dyskusyjny, pełen istotnych pytań i pouczających refleksji, poprowadził prof. Sakowicz.

Rok akademicki 2018/2019 w Misyjnym Seminarium Duchownym Werbistów w Pieniężnie został otwarty typowo po werbistowsku: misyjnie, religioznawczo i we wspólnocie międzynarodowej. Dla alumnów, wykładowców i pozostałych pracowników seminarium niech dobry Bóg zsyła potrzebne łaski.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj