Dom Misyjny Św. Wojciecha » Archiwum bloga » Święcenia kapłańskie A.D. 2013

Dom Misyjny Św. Wojciecha

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie

  • Archiwum nowości

Święcenia kapłańskie A.D. 2013

niedziela 5. Maj 2013

28 kwietnia w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie odbyła się uroczystość święceń kapłańskich pięciu werbistowskich diakonów. Szafarzem święceń był ks. abp Jan Paweł Lenga MIC, emerytowany biskup z Kazachstanu.

Święcenia kapłańskie otrzymali ojcowie: Adipati Manek, Andrzej Zalewski, Marek Ostrycharz, Paweł Ratajczak i Krzysztof Malejko.

Mszą świętą poprzedziła konferencja skierowana do rodziców neoprezbiterów, wygłoszona przez o. prefekta Jacka Wojcieszko SVD. Następnie o. Grzegorz Konkol SVD, najstarszy kapłan w domu św. Wojciecha oraz rodzice diakonów udzieli im błogosławieństwa.

Na początku Eucharystii o. Józef Węcławik SVD, Rektor Misyjnego Seminarium Duchownego, serdecznie przywitał wszystkich zebranych, wyraził radość z ich obecności i zaprosił do wspólnej modlitwy w duchu wdzięczności za dar święceń kapłańskich. Z kolei ksiądz arcybiskup w homilii przypomniał kandydatom do kapłaństwa, że głównym zadaniem prezbiterów jest głoszenie słowa Bożego i udzielanie sakramentów, w taki jednak sposób, aby swoją osobą nie zasłaniać samego Chrystusa, o którym mają świadczyć.

Dając wiele przykładów z własnej posługi kapłańskiej i misyjnej wskazywał, że nie zawsze taką postawę kapłani przyjmują.  „Kapłaństwo jest darem i tajemnicą, która nas nieskończenie przewyższa – mówił abp Lenga – dlatego kapłan może czuć się przygnieciony ciężarem, który ma nieść. Jednak odwagi, bo Chrystus jest zawsze obecny. On powołuje do tej misji i On sam daje siły do jej wypełnienia.”

W uroczystości uczestniczyli liczni goście z Polski i zagranicy, głównie z prowincji, do których przeznaczeni zostali neoprezbiterzy. Z Prowincji Austriacko-Chorwackiej przybył tamtejszy prowincjał, Josef Denkmayr SVD oraz kilku innych werbistów pracujących w tej prowincji. Obecna była także delegacja z Obwodu Kaliningradzkiego.

Nie zabrakło werbistów z różnych domów Prowincji Polskiej, na czele z kończącym swoją posługę prowincjałem, o. Andrzejem Danilewiczem SVD i nowym prowincjałem, o. Erykiem Koppą SVD. Obecne byly Siostry Służebnice Ducha Świętego oraz rodziny, bliscy i przyjaciiele nowowyświęconych kapłanów.

o. Krzysztof Malejko SVD

Zapraszamy do zapoznia się z sylwetkami Neoprezbiterów A. D. 2013