Dom Misyjny Św. Wojciecha » Archiwum bloga » Międzynarodowe Spotkanie Kleryków Zgromadzenia Słowa Bożego Strefy Wschodniej

Dom Misyjny Św. Wojciecha

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie

  • Archiwum nowości

Międzynarodowe Spotkanie Kleryków Zgromadzenia Słowa Bożego Strefy Wschodniej

poniedziałek 18. Wrzesień 2017

Międzynarodowe Spotkanie Kleryków Zgromadzenia Słowa Bożego Strefy Wschodniej odbyło się w dniach 11-14 września w Nitrze na Słowacji. Wzięli w nim udział seminarzyści z aż 6 europejskich prowincji Zgromadzenia. Tematem przewodnim było hasło zbliżającej się Kapituły Generalnej: „Miłość Chrystusa przynagla nas.” Zakorzenieni w Słowie, włączeni w Jego misję.

Do Nitry przyjechali młodzi werbiści, studiujący w Niemczech, Polsce, Rosji, we Włoszech oraz na Węgrzech i oczywiście na Słowacji. Cztery dni spędzone razem były przede wszystkim czasem spotkania i dzielenia się misyjnym entuzjazmem oraz własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy, rozrywki, a nawet pracy.

W trakcie spotkania odbyły się także warsztaty. Poprowadzili je werbiści: o. Peter Dušička, o. Marek Vaňuš oraz o. Stanisław Grodź.

W pierwszych dwóch konferencjach o. Peter Dušička podzielił się spostrzeżeniami, dotyczącymi istoty działalności misyjnej we współczesnej Europie. Mówił o wyzwaniach, jakie stawia przed ewangelizatorami dzisiejszy świat. Wspólnie szukaliśmy też dróg pokonywania zauważonych trudności. Przedstawił on również, a właściwie przypomniał, podstawowe i najważniejsze elementy duchowości św. Arnolda Janssena, Założyciela Zgromadzenia Słowa Bożego. Zwrócił uwagę na trzy najważniejsze aspekty naszego życia zakonno-misyjnego:

1. Zakorzenienie w miłości Boga, z której wynika nasze powołanie, radość i sens działania.

2. Wezwanie do naśladowania Jezusa w ślubach zakonnych, do bycia Jego przyjaciółmi i towarzyszami oraz do włączenia się w Jego misję.

3. Czerpanie mocy do bycia misjonarzami od Ducha Świętego, którego codziennie wzywamy i zapraszamy.

W kolejnej sesji warsztatowej o. Marek Vaňuš rozmawiał z nami na temat motywacji. Zwrócił naszą uwagę na to, że jako misjonarze musimy wiedzieć, dlaczego chcemy poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Zaznaczył cztery najistotniejsze elementy motywacji misjonarskiej. Pierwszym z nich jest osobiste doświadczenie miłości Chrystusa. To ona przecież „przynagla nas” do tego, co robimy. O. Marek zaprosił nas do przypomnienia sobie momentu tego własnego spotkania z Jezusem, ponieważ w nim znajdują się korzenie naszego powołania i motywacji. Drugim elementem jest doświadczenie wierności Boga i Jego bliskości podczas znoszenia trudów. Trzecim – moja osobista miłość do Jezusa. Trwanie w jedności z nim pozwala na życie w jedności ze wspólnotą zakonną. Czwartym i ostatnim elementem jest pojednanie, czyli budowanie dobrej, zdrowej wspólnoty przez szukanie dróg i mostów, a nie barier.

W ostatnich dwóch spotkaniach warsztatowych, które poprowadził o. Stanisław Grodź, dotknęliśmy trudnych tematów, dotyczących obecnej sytuacji a także przyszłości Zgromadzenia Słowa Bożego w Europie. O. Stanisław opowiedział nam o tym, jak zrodził się temat przyszłej Kapituły Generalnej, a także naszego spotkania: „Miłość Chrystusa przynagla nas.” Zakorzenieni w Słowie, włączeni w Jego misję. Podczas swoich prezentacji zadał wiele głębokich pytań, które będziemy nosić w sobie i rozważać jeszcze bardzo długo. Mimo ważkości podjętych tematów, o. Stanisław podzielił się z nami optymizmem i nadzieją, a – co najważniejsze – zmotywował nas i uświadomił, że przyszłość Zgromadzenia zależy przede wszystkim od nas samych, od każdego werbisty, ode mnie.

Hasłem, które podsumuje spotkanie w Nitrze niech staną się słowa naszego Założyciela i Wodza, św. Arnolda, który również żył w niezwykle trudnych czasach:

Bóg próbuje naszą wiarę, wzywając do zrobienia czegoś nowego właśnie wtedy, gdy tak wiele rzeczy w Kościele upada.

Zdjęcia

Film