Dom Misyjny Św. Wojciecha

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie

MSZE ŚWIĘTE „ZA RODZINĘ”

Od 25 grudnia do 1 stycznia obchodzimy Oktawę Mszy Świętych za Rodzinę. Codziennie o godzinie 7.00 odprawiamy Mszę Świętą, modląc się za polecone nam rodziny. Za wstawiennictwem Św. Rodziny z Nazaretu, chcemy wypraszać potrzebne im łaski.

W rodzinie jak w lustrze, odbija się kondycja moralna i religijna całego narodu; patrząc na nią, mamy przekrój całego społeczeństwa. Coraz wyraźniej widzimy, iż stoi dziś ona wobec szczególnych wyzwań i coraz to nowych zagrożeń. Wydaje się, iż jak nigdy przedtem rodziny potrzebują wsparcia, by wytrwać w wierze i wierności.
Dlatego zapraszamy do zaangażowania się w modlitwę za rodziny.

Zgłaszanie intencji na msze za rodzinę

Szanując Państwa prywatność informujemy, że żadne dane wpisywane w powyższe pola nie są przechowywane w ramach strony internetowej, na której umieszczony jest formularz. Wszelkie dane kontaktowe przesyłane są bezpośrednio do kancelarii seminarium. Wypełnienie i wysłanie powyższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez kancelarię seminarium danych kontaktowych do przesyłki korespondencji i potwierdzenia informacji zawartych w formularzu.

15 + 6 =

Ofiarę prosimy przesłać na dowolne konto podane poniżej:

PEKAO S.A.: 49 1240 1226 1111 0000 1397 2961
lub
BGŻ BNP PARIBAS: 52 2030 0045 1110 0000 0090 0590
lub
BGŻ BNP PARIBAS: PL08 1600 1462 1016 7944 8000 0003  (BIC: PPABPLPK)
lub przekazem pocztowym na nasz adres.

Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres:

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno

lub na adres e-mail: zarodzine@seminarium.org.pl

Uprzejmie prosimy aby przy zamawianiu:

  • Misyjnych Mszy św. Wieczystych, jednorazowa ofiara za jedną osobę wynosiła co najmniej 30 PLN, a ofiara w intencji mszy świętych gregoriańskich (30 za 1 osobę zmarła), nie mniej niż 1800 PLN 
  • Mszy św. zwykłej lub okolicznościowej wysokość ofiary dostosować do zwyczaju przyjętego w parafii zamieszkania. Zamówienia na Msze terminowe przysyłać z odpowiednim wyprzedzeniem, w przeciwnym razie zostanie odprawiona w najbliższym wolnym terminie.
  • wpisywać czytelnie imiona i nazwiska, zaznaczając znakiem krzyża (+) osoby zmarłe, oraz dokładnie podać ten sam adres w liście, na kopercie, przekazie lub e-mailu. Umieścić w swoim adresie lub na przekazie numer, jeśli takowy Państwu został już wcześniej przydzielony, pod którym Państwo figurujecie w naszym biurze. Przy dokonanych przelewach, o ile to możliwe, prosimy o dodatkową informację czy telefon określający cel waszej ofiary.
  • jednoznacznie sformułować cel ofiary.

Przy zamówieniach i ofiarach związanych z Gregoriankami prosimy zgłaszać się wcześniej do naszego biura. Także z pytaniami dot. ofiar na seminarium, uwagami czy reklamacji. Nasze biuro jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerami 055/ 242 92 48 lub 055/ 242 92 49, lub skorzystać z adresu mailowego: kancelaria@seminarium.org.pl

Konto bankowe, na które można przelać ofiary:

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno

PEKAO S.A.: 49 1240 1226 1111 0000 1397 2961
lub
BGŻ BNP PARIBAS: 52 2030 0045 1110 0000 0090 0590
lub
BGŻ BNP PARIBAS: PL08 1600 1462 1016 7944 8000 0003
BIC: PPABPLPK