Dom Misyjny Św. Wojciecha

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie

MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE SEMINARYJNYM:

dni powszednie – 7:00, 18:00
niedziele i święta – 7:00, 10:00, 17:30

NABOŻEŃSTWO WIECZORNE:

dni powszednie, niedziele i święta- 18:30

MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE SEMINARYJNYM:

dni powszednie – 7:00, 18:00
niedziele i święta – 7:00, 10:00, 17:30

NABOŻEŃSTWO WIECZORNE:

dni powszednie, niedziele i święta- 18:30

Pieniężnieńscy Werbiści Męczennicy Kandydaci na ołtarze

utworzone przez | 1 wrz 2009

3proces23 kwietnia 2008 roku w Pieniężnie, dzięki wielkiemu zaangażowaniu współbraci, zamknięty został na poziomie diecezjalnym drugi proces beatyfikacyjny 19 werbistów męczenników obozów hitlerowskich ( w tym 5 ojców, 6 kleryków, 8 kleryków nowicjuszy). Nie jest to jedyny proces rogatoryjny w którym znajdują się werbiści. Dokumenty na ręce Jego Ekscelencji Arcybiskup Metropolity Warmińskiego złożył br. Grzegorz Kendik SVD Notariusz aktuariusz.

15 września 2007 roku w Olsztynie ks. abp Wojciech Ziemba otworzył kolejny „Księdza Józefa Steiniki i XXVII Towarzyszy, ofiar prześladowania stalinowskiego”, dlatego też prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego w sierpniu 2007 roku zwrócił się do ks. abpa Wojciecha Ziemby z prośbą o włączenie w ten proces beatyfikacyjny trzech werbistów, którzy żyli i pracowali przed II wojną światową w Pieniężnie i zostali zamordowani przez wojska armii czerwonej.

31 lipca 2008 roku ksiądz arcybiskup Wojciech Ziemba powiadomił księdza prowincjała Andrzeja Danilewicza SVD, iż Kongregacja do Spraw Świętych wyraziła zgodę na dołączenie do toczącego się już w Archidiecezji Warmińskiej procesu „Księdza Józefa Steiniki i XXVII Towarzyszy, ofiar prześladowania stalinowskiego”. Tym samym rozpoczął się dla nas trzeci proces beatyfikacyjny – trzech werbistów, przedwojennych mieszkańców Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie: o. Georga Heidego SVD, o. Geottfrieda Fuchsa SVD i o. Johannesa Franka SVD.

Do prowadzenia całości procesu, przez ks. abpa Wojciecha Ziembę zostały wyznaczone następujące osoby: ks. kan. dr Lucjan Świto jako Delegat księdza Arcybiskupa, ks. kan. dr Janusz Ostrowski jako Postulator całego procesu rogatoryjnego, ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski jako Promotor Sprawiedliwości. Natomiast do pomocy w sprawach dotyczących naszych trzech Sług Bożych, męczenników zostali wydelegowani: wicepostulator o. dr Ludwik Fąs SVD jako notariusz procesu br. Grzegorz Kendik SVD. Biegłymi w sprawach historycznych zostali: o. prof. dr hab. Karl Josef Rivinius SVD z Sankt Augustin i o. dr Jerzy Skrabania też z Sankt Augustin. Obecnie trwają czynności procesowe.

Poniżej podajemy krótkie życiorysy naszych trzech Sług Bożych, kandydatów na ołtarze.

O. Georg Heide SVDheide ur. się 22.081885 r. w Wołownie (parafia Wrzesina). W 1896 r. wstępuje do niższego seminarium księży werbistów w Steyl, aby następnie rozpocząć nowicjat w St. Gabriel koło Wiednia. 24.10.1905 r. składa pierwsze śluby zakonne. W St. Gabriel również kontynuuje studia filozoficzno-teologiczne. W dzień wszystkich świętych 1908 r. składa swoją wieczystą profesję, a 14 lutego 1909 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich przełożeni wysyłają go do gimnazjum misyjnego w St. Wendel. W 1926 roku zostaje rektorem domu misyjnego w Pieniężnie, a w 1932 r. rektorem domu misyjnego w Nysie. Po dojściu Hitlera do władzy dotykają go represje ze strony nazizmu. Został niesłusznie oskarżony w tzw. procesie dewizowym. W 1938 r. o. Heide udaje się do St. Wendel, a po zajęciu domu misyjnego przez Gestapo przenosi się do St. Augustin koło Bonn. W roku 1941, po zajęciu seminarium misyjnego w St. Augustyn pracuje duszpastersko na Warmii i Mazurach: Braniewie, Bieniewie i Klonie. W styczniu 1945 rok nadchodzi rozkaz ewakuacji. W Korszach zostaje zatrzymany przez armię czerwoną i skierowany do pracy przy torach, następnie do pracy w lesie pod Gumbinem. Był tak wyczerpany, że nie nadawał się już do transportu w głąb Rosji stąd wypuszczono go. Wrócił do Klonu, gdzie zmarł 08.07.1945 r. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny o. Heidego, w celu zaliczenia go w poczet błogosławionych męczenników Kościoła katolickiego.

O. Johannes Frankfrank ur. się 9.11.1900 w Nieder-scheidweiler koło Trewiru. 3.10.1913 r. wstępuje do niższego seminarium w St. Wendel, a w 1920 r. do nowicjatu księży werbistów w St. Augustin koło Bonn. 5.12.1914 r. składa pierwsze śluby zakonne w St. Gabriel koło Wiednia. Tam też dalej kontynuuje swoje studia filozoficzno-teologiczne. W 1926 r. składa swoją wieczystą profesję. 26.05.1927 r. w St. Gabriel przyjmuje święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich zostaje przez przełożonych zakonnych wysłany jako nauczyciel matematyki do Pieniężna. Po wieloletniej pracy dydaktycznej dotykają go represje ze strony nazizmu. W 1938 r. następuje zamknięcie szkoły misyjnej. W 1941 r. dokonuje się profanacji kościoła. Wszyscy zakonnicy zostają usunięci. Ojciec Frank podejmuje pracę duszpasterską w Nysie i Głubczycach. Biskup M. Kaller w 1941 r. posyła o. Franka na parafię do Orzysza, a następnie w 1942 r. do Opaleńca koło Szczytna. W obliczu nadchodzących wojsk radzieckich w styczniu 1945 r. następuje ewakuacja przez Pasym, Biskupiec, Reszel i Jeziorany. Tutaj zostaje zatrzymany przez armię czerwoną i przewieziony w głąb Rosji. Zginął w grudniu 1945 r. koło Stalino w Zagłębiu Donieckim. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny o. Franka, w celu zaliczenia go w poczet błogosławionych męczenników Kościoła katolickiego.

O. Gottfried Fuchs SVDfuchs ur. się 4 września 1892 r. w Leverkusen-Schlebusch 8.10.1906 r. wstępuje do niższego seminarium, aby następnie 5.09.1913 r. rozpocząć nowicjat u Księży Werbistów w St. Gabriel koło Wiednia. Nowicjat kończy 5.12.1914 r. Tego też dnia składa pierwsze śluby zakonne. W St. Gabriel również kontynuuje studia filozoficzno-teologiczne. 28.07.1917 r. składa swoją wieczystą profesję, a 29.09.1917 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. W 1925 r. zostaje przez przełożonych zakonnych wysłany do Pieniężna. Niemal 20 lat uczy w szkole misyjnej w Pieniężnie i udziela się w pobliskim szpitalu oraz w okolicznych parafiach. W tym czasie daje się poznać jako człowiek wielkiego humoru i pracowitości. Po wieloletniej pracy dydaktycznej dotykają go represje ze strony nazizmu. W 1938 r. następuje zamknięcie szkoły misyjnej. W 1941 r. dokonuje się profanacji kościoła. Wszyscy zakonnicy zostają usunięci. Na prośbę biskupa M. Kallera o. Fuchs udaje się do pracy w Sztumie jako wikariusz. Mimo zbliżającego się frontu i nawałnicy bolszewickiej pozostaje w Sztumie. W nocy z 28/29 stycznia 1945 roku żołnierze radzieccy zadają mu śmierć męczeńską, ponieważ staje w obronie kobiet ukrywających się na plebanii. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny o. Gottfrieda Fuchsa, w celu zaliczenia go w poczet błogosławionych męczenników Kościoła katolickiego. Prośmy Dobrego Boga o jak najszybsze wyniesienie Współbraci Męczenników na Ołtarze.

Postulatorium Beatyfikacyjne Księży Werbistów:
W Miłości Słowa Bożego
o. dr Ludwik Fąs SVD oraz br. Grzegorz Kendik SVD