NEWSY

... czyli z życia KNAK'uo. Paul Joachim Schebesta SVD
pionier badań wœród Pigmejów i Negrytów

Z radością informujemy o naszej nowej wystawie przedstawiajšcej sylwetkę o. Paula Joachima Schebesty SVD, wybitnego etnologa, lingwisty i misjonarza. Wystawa została przygotowana przez nasze Koło Naukowe z okazji 50-tej rocznicy śmierci o. Paula.

schebestasvd
Po kliknięciu ulotka powiększy się

Wystawa zostanie otwarta w Muzeum Misyjno-Etnograficznym w Pieniężnie dnia 7 paŸdziernika br., na które serdecznie zapraszamy. Niemogących przybyć 7 paŸdziernika, informujemy, że wystawa będzie udostępniona w Pieniężnie do 8 listopada. Natomiast od 9 listopada zapraszamy do zapoznania się z naszą wystawą do Biblioteki Uniwersyteckiej na Kortowie w Olsztynie. Otwarcie wystawy w Olsztynie o godzinie 11:00. Do zobaczenia!II Konferencja Studiów Indonezjanistycznych

W dniach 7-8 czerwca 2013 r. w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie odbyła się II Konferencja studiów indonezjanistycznych.

Pierwsza konferencja odbyła się w 2010 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.

Organizatorami Konferencji były Katedra Filozofii i Antropologii UWM, Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK i Koło Naukowe Etnologów UMK w Toruniu. Dwa dni obrad odbywały się w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów Pieniężnie.

Po za instytucjami organizatorów w konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Instytutu Filologii Polskiej UAM, Instytut Językoznawstwa UAM, Instytut Politologii UKSW, PAN oraz przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Konferencja została podzielona na następujące bloki tematyczne: kultura, polityka, gospodarka i religia.

Obrady otworzył Ambasador Republiki Indonezji dr Darmansjah Djumala. W trakcie pierwszego dnia obrad wystąpiła grupa Sendratari Damai. Konferencja ze względu na kameralny charakter oraz ciekawą formę stanowiła bardzo dobre pole do dyskusji i wymiany poglądów. Organizatorzy przyjęli założenie, że specjalistyczne spotkanie będzie bardziej efektywne oraz umożliwi dalszy dialog pomiędzy Instytucjami naukowymi. Dużym walorem konferencji była atmosfera stworzona przez organizatorów oraz gospodarzy.

Uczestnicy wyrazili przekonanie, że szeroka refleksja dotycząca Indonezji jest niezwykle potrzebna i należy ją kontynuować w następnych edycjach tejże konferencji.Szkolnictwo Wyższe w Republice Chińskiej (Tajwan)

Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej
KOŁO NAUKOWE ANTROPOLOGII KULTURY

zaprasza na dwugłos na temat
szkolnictwa wyższego w Republice Chińskiej (Tajwan)

w czwartek, 23 lutego 2012 r., o godz. 12.00
na Wydziale Teologii UWM, Hozjusza 15, w sali nr 20

Goscie:

*Prof. dr Zbigniew Wesołowski SVD
Katolicki Uniwersytet Fu Jen ( Tinzhjio Frén Dxué), Dystrykt Xinzhuang, Miasto Nowy Taipei
Katolicki Uniwersytet Fu Jen jako miejsce spotkania kultur
*Dr Justyna Nakonieczna
Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i Uniwersytet Tamkang Dnjiang Dxúe), Dyskrykt Tamsui, Miasto Nowy Taipei
Tamkang University - tajwański pomysł na wielokulturowośćSzanowni Państwa,
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu,
Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej UWM w Olsztynie,
Koło Naukowe Studentów Etnologii UMK w Toruniu,
Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM w Olsztynie
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

I Etnologicznym Spotkaniu Indonezyjskim


które odbędzie się na Wydziale Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w dniach 14-15 kwietnia 2010 roku.


Opiekun naukowy Spotkania: ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
Sekretarz Spotkania: mgr Renata Lesner-Szwarc

Formuła Spotkania:
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych dotyczących Indonezji i jednocześnie mieszczących się w obrębie etnologii oraz nauk pokrewnych. Głównym naszym założeniem jest wzajemne poznanie się i wymiana doświadczeń badawczych studentów, doktorantów i naukowców wywodzących się z różnych środowisk uniwersyteckich. Sesja odbywać się będzie w formie dyskusji i warsztatów. Przewidujemy wydanie, w formie książkowej, zaprezentowanych w czasie Spotkania referatów.
Wszyscy uczestnicy zakwaterowani będą w Domu Misyjnym św. Wojciecha, Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, co umożliwi nam pracę warsztatową w zespołach.
Koszty, które pokrywają uczestnicy to koszt noclegu/noclegów oraz koszt ew. wyżywienia. Koszt noclegu w pokoju dwuosobowym: 40 PLN (od drugiej nocy 30 PLN) Koszt wyżywienia: śniadanie, kolacja – po 5 PLN obiad – 6 PLN


Pobierz deklarację uczestnictwaJUBILEUSZ KNAK-u

Koło Naukowe Antropologii Kultury w tym roku akademickim obchodzi 10- lecie swojego istnienia. Serdecznie zapraszamy nowych członków do Koła Naukowego Antropologii Kultury.
Kontakt: knakuwm@gmail.com


Spotkania „Wrażliwości Kulturowej” 2009/2010

W roku akademickim 2009/2010 nadal pragniemy prowadzić spotkania prowadzące ku drugiemu człowiekowi i ku lepszemu poznania nas samych, by stać się wrażliwym kulturowo. Celem naszych spotkań jest, by uczestnicy różnego wieku od szkoły podstawowej do studentów poznając dla nas Polaków obcych ludzi z obcych kręgów kulturowych mogli stać się coraz bardziej otwarci na drugiego człowieka wraz z jego kulturą. Ostatnie spotkanie odbyło się 8-go października w Pieniężnie w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów. Uczniów Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, Panią Dyrektor Barbarę Kowalińską i Pana wychowawcę witał prezes Koła, po czym uczyliśmy się śpiewów południowo-amerykańskich, poznaliśmy różne stroje narodowe z Ghany, z Peru i z Indii. Studenci z Togo i z Wietnamu przedstawili ciekawe zwyczaje narodowe i podzielili się swoimi doświadczeniami na temat różnic ich rodzimych kultur a innością naszej polskiej codzienności. Od polskich studentów Seminarium Misyjnego mogliśmy się dowiedzieć, jak przez ich oczy, my Polacy widzimy studentów obcokrajowców. Dzięki takim spotkaniom uczestnicy zdobywają zdolność właściwego zachowania w różnych środowiskach kulturowych, by mogli docenić, że jest wiele sposobów patrzenia na świat.


I-sze spotkanie członków KNAKU w roku akademickim 2007/2008 w Pieniężnie

Dnia 11 stycznia 2008 roku w sali wykładowej Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie odbyło się pierwsze spotkanie członków Koła Antropologii Kultury. Na spotkaniu przedstawiono kandydatury na nowych członków Koła. Ich wnioski zostały przyjęte przez większość pozytywnych głosów. Nowymi członkami Koła zostali Łukasz Chrunik i Paweł Ratajczak. Na spotkaniu został wybrany także nowy zarząd Koła w osobach: Marek Ostrycharz - pozostał na stanowisku prezesa Koła, wiceprezesem został wybrany Łukasz Chrunik, sekretarzem Koła - Paweł Ratajczak, na stanowisku skarbnika pozostał Tomasz Gwiazda.

W planach na przyszłość zostały poruszone następujące propozycje:

    - zorganizowanie "Wieczorku chińskiego", który byłby powiązany z setną rocznicą śmierci św. Józefa Freinademetza i z rozpoczynajacym się Rokiem Świętych Arnolda i Józefa,

    - zorganizowanie "Wieczorku brazylijskiego" (z udziałem aktywnych naszych współbraci związanych z tym krajem) i zaproszenie gości pochodzenia brazylijskiego,

    - zorganizowanie Międzynarodowego Forum Dialogu Kultur.


Spotkanie KNAKU na UWM w Olsztynie

Dnia 5 grudnia 2007 na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie Knaku. Poruszono na nim zorganizowanie "wieczorku chińskiego i brazylijskiego", wyjazdy na sympozja, wyjazd na NOC MUZEUM, wyjazd do skansenów (Toruń i Olsztynek), zorganizowanie Międzynarodowego Forum Dialogu Kultur.


Człowiek o świecie kultury

W dniu 29 listopada 2006 roku, w Dużej Auli Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana przez Koło Naukowe Antropologii Kultury, zatytułowana: Człowiek w świecie kultury. Świadomość jedności w różnorodności?”. Konferencję otworzył Prof. dr hab. A. Jarczyk, pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych. W pierwszej części konferencji usłyszeliśmy wykład prowadzący wygłoszony przez ks. dr Jacka Jana Pawlika. W wygłoszonym referacie przeciwstawił tradycyjnemu modelowi kultury jako kuli koncepcję dynamiczną kultury, która uwzględnia stały proces transformacji i zapożyczeń. Następnym punktem był występ artystyczny Przedszkola Artystyczno – Teatralnego „Dorotka” z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Świtezianki. Przedstawiły one tańce Indonezji, Indii, Afryki i Ameryki w bogatej aranżacji artystycznej. Pierwsza część spotkani zakończyła się prezentacją multimedialna obszarów kulturowych. W trakcie niej zostały przekazane podstawowe informacje i dane statystyczne dotyczące wybranych krajów. Było to połączone z materiałem filmowym, który ukazał różnice warunków życia oraz kontrasty wewnątrz poszczególnych regionów.  Druga część konferencji przebiegała na dyskusji panelowej, w której uczestniczyli zaproszeni goście. Każdy z nich, z perspektywy reprezentowanego przez siebie obszaru kulturowego, przedstawił sytuację ekonomiczno-społeczną, rolę tradycji oraz skutki globalizacji. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem konferencji poprzez przedstawienie nadziei na przyszłość.Inauguracja działalności Koła w roku akademickim 2006/2007

Pierwsze spotkanie członków KNAKU, w nowym roku akademickim 2006/2007 miało miejsce dn. 17 października 2006 r. Na spotkaniu podsumowano III Międzynarodowe Forum Dialogu Kultur, którego organizatorem było Koło, a które odbywało się w Pieniężnie, w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w dn. 21-28 sierpnia 2006 r. Do Koła przyjęto nowych członków: Kamila Barańskiego oraz Sławomira Śliwę, wybrano także  nowego sekretarza Marka Ostrycharza w miejsce Michała Radomskiego, który zrezygnował z pełnionej funkcji. Powołano również nowego skarbnika, którym został Jacek Olszewski w miejsce Tomasza Gwiazdy. Dziękujemy im za pełnione dotychczasowe funkcje. W czasie spotkania podjęto kilka decyzji związanych z uczestnictwem i organizacją sesji naukowej pt.: „Człowiek w świecie kultury – świadomość jedności w różnorodności”, która odbędzie się 29 listopada 2006 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego. W trakcie spotkania podsumowano również dotychczasową działalność Koła za rok akademicki 2005/2006, a także przedstawiono plany na przyszłość, o których wszyscy zainteresowani będą mogli się dowiedzieć na naszej witrynie internetowej.


2006 luty 23 : Wizyta u „Dorotki”W ramach naszej współpracy edukacji międzykulturowej ze szkołami, złożyliśmy wizytę w jednym z olsztyńskich przedszkoli, „Dorotka”. Od 2000 roku w tym przedszkolu prowadzony jest program edukacji do tolerancji na wszelką odmienność. Przygotowaliśmy małe wystąpienia artystyczne: zabawy, tańce, konkursy i piosenki, które zaprezentowaliśmy dzieciom. Dzieci żywiołowo i spontanicznie brały w nich udział, a przy tym niejednokrotnie wykazywały chęć uczenia się i poznawania czegoś nowego.


2006 styczeń 11 Wieczorek indonezyjski w Olsztynie. Głównym prowadzącym był Heribertus Florianus Wea, vice Prezes Koła Naukowego Antropologii Kultury pochodzący z indonezyjskiej wyspy Flores. Wieczorek przyciągnął grupę przeszło 50 zaciekawionych osób. Program wieczorku oparty był o przedstawienie różnorodności kulturowej mieszkańców zamieszkujących wyspy Indonezji, jak również znalazły się w nim tradycyjne indonezyjskie tańce oraz pikantna egzotyczna kuchnia. (Zob. sprawozdanie i zdjęcia).


2006 styczeń 7 : Przyjazd do Pieniężna części członków Koła Antropologii Kultury z Olsztyna. Weekend poświęcony analizie działalności KNAK-u.


ARCHIWUM