Archiwum
Rok 2005

2005 grudzień 21 Spotkanie organizacyjne w Pieniężnie:
Spotkanie członków Koła Naukowego Antropologii Kultury na którym zajęto się sprawą organizacji styczniowego wieczorku indonezyjskiego w Olsztynie. Na spotkaniu zajęto się także sprawą współpracy KNAK-u z dydaktyczno- teatralnym przedszkolem „Dorotka” w Olsztynie. Podjęto również temat wakacyjnej działalności koła(warsztaty, forum).


2005 listopad 7 Przyjęcie nowych członków do KNAK-u: Odbyło się pierwsze tegoroczne zebranie plenarne koła w Olsztynie. Spotkała się większość członków zarówno z Pieniężna jak i z Olsztyna i przyjęto sześciu nowych członków, których serdecznie witamy w naszym kole.


2005 październik 14 Odbyło się w Pieniężnie sympozjum misjologiczne poświęcone pracy misyjnej Werbistów na całym świecie. Nasz udział zasłynął się przez piękną multimedialną prezentację slajdów dotyczących misji, którą przygotowali i zaprezentowali Łukasz Herkt i Tomasz Gwiazda.


2005 wrzesień 13: Nowy rok akademicki poprzedził zarząd koła na spotkaniu formacyjnym, aby opracować program prac i działalności koła na rok 2005/2006. Po długich debatach, wysuniętych zostało sporo ciekawych propozycji, które później zostały odczytane pozostałym członkom na pierwszym zebraniu 5 października 2005 r.


2005 lipiec 1-8: Wyprawa naukowa na Ukrainie. Siedmiu członków koła wzięło udział w wyprawie naukowej na terenach zachodniej Ukrainy. Celem naszym było poznanie tamtejszej kultury oraz mentalności, zarówno w wymiarze historycznym jak i współczesnym.


2005 maj 25: Nowy Prezes KNAK-u: Ze względu na wyjazd do Brazylii na praktykę misyjną dotychczasowego prezesa koła- Michała Śledzińskiego, odbyło się spotkanie, celem wyłonienia spośród pozostałych członków nowego prezesa. Został wybrany Firmin Kossi Azalekor, student IV roku w Pieniężnie.


2005 maj 6-8: XXXIV Forum międzynarodowe seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Nasze koło godnie reprezentowali Heribertus Florianus Wea i Lukasz Herkt. Heribertus przedstawił swój referat na temat zmagań adaptacyjnych obcokrajowców w Polsce. Za zaprezentowany referat przedstawiciele koła otrzymali wyróżnienie.


2005 kwiecień 27: W Olsztynie odbyło się forum dyskusyjne nad treścią przesłania, jakie w filmie ,,Trzy kolory- niebieski” pragnął pozostawić widzowi jego reżyser Krzysztof Kieślowski.


2005 luty 25: Spotkali się członkowie koła z Pieniężna i z Olsztyna na filmie ,,Trzy kolory- Niebieski” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego w auli kinowej muzeum Misyjnego Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. Po seansie filmowym uczestnicy spotkania udali się do kawiarenki studenckiej, aby tam podjąć temat interpretacji przedstawionej przez Kieślowskiego wizji obrzędów przejścia w pełnym przeniesieniu na realia kultury zachodniej.


Rok 2004

2004 Grudzień - Do Koła wstąpili pierwsi studenci z Wydziału Teologii UWM z Olsztyna. Bardzo się cieszymy, że KNAK wychodzi także poza mury pieniężnieńskiego seminarium!


2004 listopada 22 - Zorganizowaliśmy w Galerii Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie przy współpracy z niemiecką organizacją Indianerhilfe in Paraguay e.V. oraz Prowincjalnym Sekretarzem ds. Misji Księży Werbistów w Polsce wystawę fotografii Manfreda Zimmermanna „Wspólny świat. Przyszłość Indian w Paragwaju”. Wydarzeniu temu towarzyszył koncert muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu „Querido Matias” z Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. W otwarciu wystawy uczestniczyło ponad 180 osób. W Galerii UWM oglądać ją było można do 17 grudnia.


2004 sierpień - W dniach 23 - 30.08.2004 roku odbyło się w Nysie II Międzynarodowe Forum Dialogu Kultur. Warsztaty studenckie KNAK zgromadziły 27 osób z pięciu państw (Polska, Indonezja, Filipiny, Słowacja, Wietnam). Dialog kultur odbywał się na kilku płaszczyznach – nauka języka indonezyjskiego przy pomocy metodyki nauki języka o tradycji ustnej, komunikacja niewerbalna, performansy, referaty i spotkania z gośćmi.


2004 czerwiec - Mamy nową stronę internetową. Naszym nowym webmasterem został Klemens Ramolla. Dotychczasowy – Wiesław Maź - choć opuszcza uczelnię i Polskę, będzie członkiem – korespondentem. Wielkie dzięki Wiesiu!!!


2004 czerwiec - Wraca członek Koła przebywający na OTP- praktyce misyjnej! Lada dzień zjawi się Maciej Suszczyński. Przyleci z Brazylii, gdzie spędził dwa lata. Niewątpliwie zebrał wiele cennych doświadczeń, które będzie mógł wykorzystać również w naszym Kole.


2004 maj - Grzegorz Sacha zdobył wyróżnienie na XXXIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (7 – 8 maja) za referat: „Wielokulturowość jako wyzwanie współczesności”. Wykorzystał doświadczenie z pracy podczas I Międzynarodowego Forum Dialogu Kultur w Ocyplu w sierpniu 2003r. .


2004 kwiecień - Włączyliśmy się w projekt „Dialog międzykulturowy” realizowany w Szkole Podstawowej w Pieniężnie.


2004 marzec - Wydaliśmy folderek informujący o naszym Kole, który – mamy nadzieję – pomoże nam w promocji naszej działalności.


2004 marzec - Na spotkaniu 13.03 przyjęto jednogłośnie znowelizowane Statuty KNAK.


2004 marzec - Dnia 3.03 Michał Kujawa oraz Michał Śledziński wzięli udział w sesji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Komisję Episkopatu Polski ds. Misji nt. „Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich”. Swój referat wygłosił opiekun Koła, o. Jacek Jan Pawlik.


2004 luty - W dniu 19.02 na spotkaniu Koła wybrano nowego prezesa. Został nim Michał Śledziński.


2003 grudzień - Włączyliśmy się w przygotowanie pytań do II Edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki 2003/2004 organizowanej przez Sekcję Misjologii Wydziału Teologii UKSW.


2003 listopad - Marcin Karwot przedstawił na sympozjum „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka” w Szklarskiej Porębie (5 – 7.11) referat p.t. „Śmierć wodza Jaka – region Kwilu/Kwango, Demokratyczna Republika Kongo”.


2003 - sierpień I Międzynarodowe Forum Dialogu Kultur w Ocyplu (17 – 23.08) zgromadziło studentów z Polski oraz obcokrajowców studiujących w naszym kraju (Togo, Indonezja, Filipiny). Braliśmy udział m.in. w zajęciach z zakresu komunikacji niewerbalnej, sztuk performatywnych, metodyki nauki języków o tradycji ustnej. Była to dobra okazja do poznania innych kultur i wzajemnego ubogacania się i integracji.


2003 maj - Roman Wełniak zdobył I miejsce na XXXII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (10.05) za referat p.t. „Okaleczenie czy rana symboliczna? Tradycyjne obrzezanie dziewcząt wyzwaniem współczesności”.


2003 marzec - Dnia 20.03 członkowie Koła prezentowali poezję chińską w klubie studenckim „Atron” w Olsztynie.


2003 marzec - Marcin Miszczuk i Stanisław Piwowarczyk wzięli udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji i metod negocjacji zorganizowanych przez Koło Politologów UWM.


2003 styczeń - Wybraliśmy nowy zarząd Koła: Prezes – Stanisław Piwowarczyk, Wiceprezes – Jerzy Czarnecki, Sekretarz Marcin Miszczuk, Skarbnik – Roman Wełniak.


2002 - grudzień Włączyliśmy się w przygotowanie pytań do Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki 2003/2004 organizowanej przez Sekcję Misjologii Wydziału Teologii UKSW.


2002 sierpień 31.08 - zorganizowaliśmy w Pieniężnie spotkanie z prof. Bożeną Muszkalską – etnomuzykologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2002 maj - Zorganizowanie studenckiej sesji naukowej pt. "Chrześcijaństwo i prawa człowieka w Chinach. W 150 - tą rocznicę urodzin bł. Józefa Freinademetza" i wystawy o J. Freinademetzu - 22 maja 2002 r. na Wydziale Teologii UWM, Olsztyn.


2002 maj - Udział w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim - 10 maja 2002r. Józef Trzebuniak zaprezentował referat pt.: "Dialog kultur - północny Tyrol".


2002 kwiecień - Przygotowanie wystawy o Józefie Freinademetzu - głównym koordynatorem prac był Krzysztof Nieszwiec.


2002 luty - Zaangażowanie Koła w okolicznościowej konferencji naukowej pt. "Karl Muller SVD (1918 - 2001) - warmiński misjolog i ekumenista", która odbyła się 28 lutego 2002 r. na Wydziale Teologii UWM. Przygotowanie dekoracji; przygotowanie małej wystawy książek i czasopism towarzyszącej tej konferencji naukowej; zaangażowanie się Koła przy okolicznościowym spotkaniu z uczestnikami konferencji w Olsztynie, z dnia 28 lutego, profesorami z Sankt Augustin: Heribertem Bettscheiderem i Eugenem Nunnemacherem w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie dn. 1 marca 2002r.


2001 listopad - Badania nad dialogiem kultur w Północnym Tyrolu i w życiu Józefa Freinademetza.


2001 listopad - Udział w Sympozjum Sinologicznym "XVII China - Treffen" pt.: "W duchu Błogosławionego Józefa Freinademetza, chrześcijańskie przepowiadanie w Chinach", w Brixen dniach 4 - 8 listopada 2001r.


2001 październik - W październiku ustalono listę uczestników i rozpoczęto bezpośrednie przygotowania do wyjazdu: opiekun Ks. dr Jacek Jan Pawlik i członkowie: Rafał Eichler, Krzysztof Nieszwiec, Grzegorz Sacha, Kazimierz Szałaj, Józef Trzebuniak, Roman Wełniak.


2001 - W roku akademickim 2001/2002 członkowie Koła kontynuowali badania nad osobowością wielokulturową i nad sylwetką Bł. Józefa Freinademetza. Zwieńczeniem prac nad sylwetką tego misjonarza był pobyt, w dniach 3 - 10 listopada w jego rodzinnych stronach, w Brixen w Tyrolu - Północne Włochy.

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się już w lipcu, gdy otrzymaliśmy zaproszenie, na XVII Sympozjum Sinologiczne "China-Treffen", które zaplanowano właśnie w Brixen w dniach 4 - 8 listopada 2001 r. Temat Sympozjum: "W duchu Błogosławionego Józefa Freinademetza, chrześcijańskie przepowiadanie w Chinach". Dzięki przychylności delegata Rektora do spraw Kół Naukowych, Dziekana do spraw studenckich i władz Zgromadzenia Słowa Bożego, otrzymaliśmy dofinansowanie i rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu. Wyjazd naukowy zaowocował badaniami nad dialogiem kultur.


2001 marzec-kwiecień - Na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim - 10 maja 2001 r., Rafał Eichler przedstawił referat pt.: "Osobowość wielokulturowa na przykładzie Józefa Freinademetza - misjonarza w Chinach".


2001 marzec-kwiecień - 31.03-1.04.2001 odbyło się spotkanie Kół Naukowych Antropologii Kultury i Politologii, obydwa Koła działają na UWM. Spotkanie odbyło się w Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie. Na spotkaniu studenckim zajmowano się tematyką Chin i związanego z tym krajem bł. Józefa Freinademetza. Wysłuchano i omawiano referaty odnoszące się do w/w tematyki przygotowane i przedstawione przez studentów.


2001 - Członkowie Koła, Rafał Eichler i Krzysztof Nieszwiec wzięli udział w XVI Sympozjum Sinologicznym "China - Treffen" w Sankt Augustin, którego tematem była "Sytuacja Kościoła w Chinach po przyłączeniu Hongkongu". //


2001 luty - Obecnie prace Koła skupiają się wokół Chin, a w szczególności wokół sylwetki bł. Józefa Freinademetza, który podjął bardzo trudną i wymagającą misję w Szantungu pod koniec XIX wieku. Jego postawa, otwartość na kulturę i tradycję Chin, którym poświęcił tak wiele mogą służyć przykładem dla wielu ludzi, którzy znajdą się podobnie jak on w zupełnie odmiennej tradycji kulturowej. Czego uczy nas postawa i wielokulturowa osobowość bł. Józefa? Na to pytanie spróbują niedługo znaleźć odpowiedź członkowie Koła.//


2001 styczeń - 29 stycznia 2001 r. po raz kolejny odbyły się "Spotkania Chińskie" w Krynicy Morskiej. Wzięła w nich udział delegacja z KNAK.


2001 styczeń - Członkowie koła wzięli udział w sesji naukowej dotyczącej dialogu z Islamem, pt. "Muzułmanie w Europie wschodniej", która odbyła się 26 stycznia 2001 r. na wydziale Teologii UWM. Członkowie Koła wzięli także udział w przygotowaniu plakatów i zaproszeń do tej sesji.


2001 styczeń - Koło Naukowe Antropologii Kultury zostało prawnie zatwierdzone przez władze Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i jest Kołem wydziałowym, działającym przy Wydziale Teologii UWM.//

powrót