W piątek, 7 września, zakończyły się doroczne rekolekcje zakonne dla współbraci werbistów, które wygłosił br. Wojciech Sugier, kapucyn, znany i ceniony rekolekcjonista, przełożony klasztoru w Zakroczymiu, w którym działa znany w Polsce Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości. Od 1 września przez kolejne dni w wygłoszonych żywiołowo konferencjach i homiliach przybliżył historię i etapy nawrócenia św. Franciszka z Asyżu, na którego duchowych doświadczeniach oparł nauki dla zakonników, kapłanów i seminarzystów, zachęcając do podjęcia drogi nawrócenia na wzór   dawcy ostatniej w Kościele reguły zakonnej.

Rekolekcje zakończyły się odnowieniem ślubów przez współbraci w ślubach wieczystych podczas piątkowej   Eucharystii. Również w piątek, podczas I Nieszporów z uroczystości Narodzenia NMP, w przeddzień 143 rocznicy założenia Zgromadzenia Słowa Bożego, współbracia w   ślubach czasowych na kolejny rok ślubowali Trójjedynemu Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Zgromadzenia. Śluby na ręce o. Rektora Jacka Wojcieszki złożyło dziesięciu współbraci należących do Polskiej Prowincji oraz trzech z Regii Ural na ręce o. Regionała Jakuba Błaszczyszyna.   Módlmy się o to, by w swym życiu i posługiwaniu profesi pełnili Bożą wolę.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj