Uroczystość zamknięcia procesu beatyfikacyjnego
na poziomie diecezjalnym
19 Sług Bożych - męczenników - werbistów
z okresu II wojny światowejUroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym 19 Sług Bożych - męczenników II wojny światowej, nastąpiło 23 kwietnia 2008 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Na tę uroczystość licznie przybyły rodziny, księża i wierni z parafii naszych Sług Boży.

Główne uroczystości poprzedzono spotkaniem informacyjno – modlitewnym. Poprowadził je o. dr Ludwik Fąs SVD, odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny. Po serdecznym powitaniu gości, o. dr Alfons Labuda SVD zapoznał wszystkich z historią naszego Zgromadzenia, jego Założycielem – o. Arnoldem Janssenem oraz dziejami Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. Odniósł się również do pierwszych seminarzystów z Chludowa, którzy przeszli chrzest krwi.

Następnie o. dr Sylwester Kasprzak SVD przybliżył chrześcijańskie ujęcie męczeństwa oraz jego kształtowanie się na przestrzeni Kościoła, po czym o. dr Janusz Brzozowski SVD zaprezentował sylwetki 19 Sług Bożych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w obozach koncentracyjnych. Wówczas nasi seminarzyści zaśpiewali Akatyst, czyli hymn ku czci Chrystusa, Bogurodzicy i świętych.

Następnie ks. dr Wiesław Mazurowski, postulator procesu beatyfikacyjnego, zapoznał wszystkich z przebiegiem procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezjalnym oraz z dalszymi pracami prowadzonymi przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych. Na koniec o. dr Ludwik Fąs SVD zaproponował kilka inicjatyw związanych z szerzeniem kultu Sług Bożych oraz w jaki sposób przygotować się do przyszłej beatyfikacji. Po modlitwie różańcowej i odczytaniu nadesłanych listów gratulacyjnych z okazji zakończenia procesu beatyfikacyjnego na poziomie diecezji, nastąpił kulminacyjny moment tych uroczystości.

Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, w asyście o. Andrzeja Danilewicza, Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, wraz z ks. dr Wiesławem Mazurowskim, postulatorem procesu beatyfikacyjnego oraz z całym Trybunałem udali się do prezbiterium, by dopełnić wszelkich formalności. Wszystkie niezbędne dokumenty miały zostać przejrzane, podpisane, zamknięte, opieczętowane, a następnie przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w celu dalszego rozpatrzenia i orzeczenia o męczeństwie naszych Sług Bożych.

Wcześniej delegat arcybiskupa – ks. dr Roman Bodański – zdał relację z przebiegu procesu beatyfikacyjnego. W sumie przesłuchano 142 świadków, zebrano bogaty materiał historyczny, który został opatrzony pisemną opinią historyków i teologów, a następnie włączony do akt procesu. Trybunał również przeprowadził osobne badania na temat ewentualnego istnienia lub braku niedozwolonego kultu. Ostatnim etapem pracy Trybunału było przełożenie na język włoski oryginałów akt wszystkich Sług Bożych.

Swoją deklarację złożył także o. dr Henryk Szymiczek, Promotor Sprawiedliwości, który publicznie oświadczył, iż czynności procesowe odbyły się zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
Kolejnym punktem uroczystości było oświadczenie br. Grzegorza Kendika, notariusza w procesie beatyfikacyjnym, iż wszelkie akta są autentyczne i we właściwym stanie, po czym zwrócił się do Księdza Arcybiskupa o ich przyjęcie.

Wówczas Ks. Arcybiskup przejrzał i formalnie przyjął akta procesowe, zaś na protokołach ostatniej sesji zamykającej proces beatyfikacyjny złożył podpis i opatrzy je swoją pieczęcią. Następnie swój podpis złożyli: delegat arcybiskupa, promotor sprawiedliwości i notariusz. Te dokumenty także zostały dołączone do pozostałych akt. Zgodnie z wymogami prawa, wszystkie teczki z aktami zamknięto, obwiązano taśmami, opieczętowano i zalakowano. Akta oryginalne procesu rogatoryjnego zostaną złożone w Archiwum Warmińskiej Kurii Metropolitarnej, natomiast transumpty (odpisy) polskie i ich włoskie tłumaczenia wraz z załącznikami będą przekazane w dwóch egzemplarzach to trybunału pelpińskiego, po czym staną się podstawą pracy Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

Po modlitwie Ojcze nasz w intencji wyniesienia męczenników w poczet błogosławionych Kościoła, padły podziękowania ze strony o. Prowincjała.

Wówczas mogły się już rozpocząć uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, patrona naszego Domu. Eucharystii przewodniczył Ks. Abp Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński.
Natomiast homilię wygłosił o. Józef Michna SVD. Jego zdaniem, chrześcijańska miłość była poddana wielkiej próbie, ale nasi współbracia zdołali wytrwać do końca swoich dni w obozie, dzięki współpracy z Bogiem, z którym wspólnie dźwigali krzyż. Ponadto wspomniał, iż podczas tej Mszy wino przemieni się w Krew Pana Jezusa, a dokona to się w kielichu, który kiedyś należał do Sługi Bożego o. Romana Kozubka.

Na zakończenie liturgii rozdano tablice pamiątkowe dla osób najbardziej zasłużonych dla procesu beatyfikacyjnego. Padły również ciepłe słowa uznania i podziękowania, w tym także serdeczne życzenia dla Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, który w tym dniu obchodził swoje imieniny.


Marcin Milczanowski SVDTeksty wygłoszone podczas uroczystości
(pliki w formacie pdf i mp3)

Homilia
o. Józef Michna
 
Przemówienie Delegata Arcybiskupa
ks. dr dr Roman Bodański
 
Informacje o Pieniężnie
o. Alfons Labudda
 
Sylwetki Sług Bożych
o. Janusz Brzozowski
 
Akatyst
Klerycy SVD i SMSAAGaleria zdjęć:Pobierz Flash Player aby zobaczyć zdjęcia.


fot. o. Jacek Wojcieszko SVD, o. Feliks Kubicz SVD

Zdjęcia można pobrać klikając lewym przyciskiem myszy,
a po pojawieniu się samego zdjęcia
kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i wybierz "Zapisz obrazek jako".Gdyby galeria działała nieprawidłowo, pobierz Flash Player.
Powrót


webmaster: Mariusz Mielczarek SVD copyright © Pieniężno, 2008