Michał Radomski SVD

Pytanie o przyszłość Indian

Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM zorganizowało wystawę fotografii na temat Indian w Paragwaju.

Dnia 22 listopada 2004r. o godz. 18.00 w Galerii Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie przy ul. Bartosza Głowackiego została otwarta wystawa prac Manfreda Zimmermanna „Wspólny świat. Przyszłość Indian w Paragwaju”. Wystawę zorganizowało Koło Naukowe Antropologii Kultury działające na Wydziale Teologii UWM i w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W przygotowaniu tego wydarzenia Koło współpracowało z niemiecką organizacją Indianerhilfe in Paraguay e.V. oraz Prowincjalnym Referentem ds. Misji Księży Werbistów w Polsce. Wystawa inspiruje do postawienie pytania o przyszłość Indian w tym południowoamerykańskim kraju. Znajdują się oni bowiem w niełatwej sytuacji. Z jednej strony zakorzenieni są w swojej kulturze, z drugiej zaś poddani są wpływom współczesności.

Jak zachować własną tożsamość otwierając się na dzisiejszy świat? Na to pytanie próbują pomóc Indianom w Paragwaju misjonarze, w tym także misjonarze werbiści, wspierani przez takie organizacje jak wspomniana Indianerhilfe in Paraguay e.V., realizująca konkretne projekty socjalne w tym środowisku. Te działanie prezentowane są również na fotografiach Manfreda Zimmermanna. Szczególnym wyzwaniem dla Indian stała się budowa wielkiej hydroelektrowni w latach 70-tych, co wiązało się z zagrabieniem ogromnych obszarów rolnych, należących do społeczności indiańskiej. Reakcją Kościoła i organizacji społecznych było wykupienie tych ziem i oddanie Indianom. Dzisiaj także napotyka się na wiele problemów, zarówno stwarzanych przez okoliczności zewnętrzne, jak i wynikłych z trudności z określeniem własnej tożsamości w zmieniającym się szybko świecie przez samych Indian.

Wystawę otworzył pan prof. dr hab. Antoni Jarczyk, opiekun kół naukowych UWM, a wydarzeniu temu towarzyszył koncert muzyki latynoamerykańskiej w wykonaniu „Querido Matias” z Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. W otwarciu wystawy uczestniczyło ponad 180 osób. W Galerii UWM oglądać ją było można do 17 grudnia.