KNAK

Człowiek w świecie kultury

 

wczytywanie obrazka...

W dniu 29 listopada 2006 roku, w Dużej Auli Wydziału Teologii, odbyła się Konferencja naukowa, zorganizowana przez Koło Naukowe Antropologii Kultury, zatytułowana: Człowiek w świecie kultury. Świadomość jedności w różnorodności?”. Celem spotkania było zastanowienie się nad wspólnymi na poziomie kultury faktorami, które mają wpływ na los ludzi w zglobalizowanym świecie. Formuła Konferencji odbiegała od dotychczasowych standardów, zrezygnowano bowiem z tradycyjnych referatów i komunikatów.

 

Konferencję otworzył Prof. dr hab. Antoni Jarczyk, pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych podkreślając znaczenie refleksji nad kulturą dla rozwoju młodych pokoleń. Organizatorzy pragną podziękować panu Profesorowi za wspieranie inicjatyw studenckich przez obecność, pomoc i zachętę.

 

Pierwsza część konferencji składała się z trzech aktów: wykładu prowadzącego, występu artystycznego i prezentacji multimedialnej. W swoim wykładzie, ks. dr Jacek Jan Pawlik przeciwstawił tradycyjnemu modelowi kultury jako kuli koncepcję dynamiczną kultury, która uwzględnia stały proces transformacji i zapożyczeń. Czy, biorąc gazetę do ręki, zdajemy sobie sprawę, że wydrukowana jest alfabetem wymyślonym w Palestynie, metodą wynalezioną w Niemczech, na papierze pochodzącym z Chin? Mówca przestrzegał przed niebezpieczeństwem rasizmu i egzotyzmu jako fałszywymi reakcjami na wielokulturowość i wezwał do pogłębiania wrażliwości międzykulturowej.

 

Następnie wystąpiło Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” z ulicy Świtezianki w Olsztynie demonstrując tańce z Indonezji, Indii, Afryki i Ameryki. Należy wspomnieć, że współpraca KNAK-u z Przedszkolem „Dorotka” datuje się od dłuższego czasu. Wspólnym przedsięwzięciem była sesja naukowa w maju 2006 roku nt. Inności w oczach dziecka. Wielokulturowe przedszkolaki, przepięknie ubrane w stroje charakterystyczne dla poszczególnych kultur, zachwyciły publiczność swobodą ruchów i doskonałym przygotowaniem.

 

Na koniec pierwszej części spotkania, prezentacja multimedialna obszarów kulturowych, łącząca podstawowe informacje i dane statystyczne dotyczące wybranych krajów z materiałem filmowym, pokazała różnice warunków życia oraz kontrasty wewnątrz poszczególnych regionów.

 

W drugiej części miała miejsce dyskusja panelowa, w której wystąpili dr Bara Ndiaye z ISM UWM, dr Przemysław Hinca z Instytutu Etnologii UAM, ks. dr Aleksander Pietrzyk, dyrektor rosyjskiej „Caritas” z Petersburga, dr Janusz Brzozowski z Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów z Pieniężna oraz student teologii UWM, Heribertus Wea, z Indonezji. Każdy z nich, z perspektywy reprezentowanego przez siebie obszaru kulturowego, przedstawił sytuację ekonomiczno-społeczną, rolę tradycji, skutki globalizacji i nadzieje na przyszłość.

 

W efekcie, obrady Konferencji przypomniały uczestnikom o różnorodności, w jakiej żyjemy, uwrażliwiły na inne kultury i umocniły przekonanie, że, mimo różnorodności kultur, człowiek coraz intensywniej uczestniczy w dobrach kultury masowej dzieląc te same troski i nadzieje.

 

 Zapraszamy do galerii zdjęć z tego spotkania!

                                                         powrót